ANTONI PASTOR: “MILLOR SERIA DEIXAR UNA BOSSA AMB ELS EUROS I QUE CADA CIUTADÀ AGAFI LA SEVA PART”

ANTONI PASTOR: “MILLOR SERIA DEIXAR UNA BOSSA AMB ELS EUROS I QUE CADA CIUTADÀ AGAFI LA SEVA PART”

ANTONI PASTOR: “MILLOR SERIA DEIXAR UNA BOSSA AMB ELS EUROS I QUE CADA CIUTADÀ AGAFI LA SEVA PART”

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat una esmena a la totalitat als Pressupostos del Consell de Mallorca per considerar-los poc realistes donada la nul·la capacitat de gestió demostrada al llarg del 2016, quan només s’ha executat un 51% del pressupostat.

 19 de novembre 2016

“Consens, participació, transparència, talant... són paraules amb les quals l'Equip de Govern s'omplia i s'omple la boca, a l'hora de posar-les en pràctica, estan absents” ha explicat Pastor.

“Així i tot, estàvem disposats a arribar a acords com sempre. Ens hauria agradat participar, i així ho vàrem fer arribar al Govern que no ha volgut la nostra col·laboració: l’any passat vàrem ésser capaços d’arribar a acords i ho lamentam profundament” ha dit Pastor.

Els Pressupostos aprovats per al 2016 eren de 356 milions i s’han augmentat 159 milions per modificacions i, d'aquests 515 milions d’euros, resulta que només n'han executat 277. Aproximadament un 51% Pressupost. No podem dir que hagin estat uns grans gestors. Sabem que l'augment d'aquests 159 milions és del romanent anterior, però, així i tot, un 40% executat és lamentable.

“Enguany presenten uns Pressuposts amb un augment del 6,86%. No m'estranya que puguin anar fent augments pressupostaris, tanmateix no els gasten” ha remarcat Pastor.

“El cas és que els Pressupostos per 2017, que a grans traces són molt bons, no són uns Pressupostos realistes. La trista realitat és que no saben que han de fer amb els doblers. Durant les compareixences dels diferents Consellers, ens vam cansar de sentir “aquesta partida la posam per si de cas” o “ja rascarem d’aquí i d'allà perquè podem”. No criticam que el Consell tengui capacitat financera, criticam que la capacitat de gestió que tenen és nul·la” ha acabat Pastor.

Cal tenir en compte, a títol d'exemple, que la Direcció insular d'Igualtat ha executat 42.000 euros de 334.000 o que la Direcció Insular de Participació Ciutadana, 46.000 euros de 200.000 euros.

Tanca