APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PER A L'ELIMINACIÓ DE L'EDAT MÀXIMA D'ACCÉS DE L'ALUMNE A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PER A L'ELIMINACIÓ DE L'EDAT MÀXIMA D'ACCÉS DE L'ALUMNE A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

APROVADA UNA INICIATIVA D’EL PI PER A L’ELIMINACIÓ DE L’EDAT MÀXIMA D’ACCÉS DE L’ALUMNE A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

  • La PNL reivindicava, també, l'ampliació de l'oferta de cicles formatius d'FP Dual i la implantació gradual d'aquesta modalitat als centres d'FP de Balears

11 de juny de 2020

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears a eliminar l'edat màxima d'accés de l'alumne a la Formació Professional Dual, actualment fixada en els 25 anys, mitjançant tots els mecanismes legals que siguin necessaris. El Grup Parlamentari El Pi considera que s'hauria d'eliminar aquesta barrera per possibilitar a tota la població formar-se i actualitzar-se per accedir a un lloc de feina a través d'una formació professional qualificada. En aquest sentit ho va entendre i modificà la Comunitat Autònoma de Galícia per al curs acadèmic 2019/20.

Així mateix, la iniciativa d'El Pi reclamava l'adequació i ampliació progressiva de l'oferta de cicles formatius de Formació Professional en la seva modalitat dual, tenint en compte les demandes del mercat laboral actual, i la implantació gradual de la modalitat dual als centres d'FP de les Illes Balears. En aquesta direcció, la portaveu d'El Pi a la cambra autonòmica, la diputada Lina Pons, ha destacat que, respecte a la inserció laboral, «a l'FP és del 63% i a la modalitat dual és, com a mínim, 10 punts percentuals més». «Això demostra la conveniència d'estendre aquesta modalitat a bona part de la Formació Professional», ha argumentat Pons.

Finalment, la Proposició No de Llei demandava que la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears, en col·laboració amb les cambres de comerç, impulsin una major cooperació entre el teixit empresarial i la Formació Professional Dual.

Segons la portaveu parlamentària d'El Pi, «les greus conseqüències socioeconòmiques de la crisi sanitària generada per l'expansió de la COVID-19, especialment damunt dels col·lectius més joves, fan més necessària que mai aquesta iniciativa». «Les necessitats del mercat laboral han canviat i ara les empreses requereixen perfils professionals més tècnics. En el cas de les Balears, hi ha sectors com el nàutic, el vitivinicultor, el sanitari i sociosanitari, l'hoteler i el turístic, en general, entre d'altres, que demanden treballadors qualificats que, malauradament, han de cercar fora de les Illes a conseqüència de la mancança d'aquests professionals a la nostra comunitat», ha conclòs Pons.

Tanca