APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PERQUÈ EL GOVERN ASSUMEIXI EL COST DEL TRANSPORT DELS ALUMNES DE BATXILLERAT I FP DE L'INSTITUT D'ARTÀ QUE RESIDEIXIN A SANT LLORENÇ

APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PERQUÈ EL GOVERN ASSUMEIXI EL COST DEL TRANSPORT DELS ALUMNES DE BATXILLERAT I FP DE L'INSTITUT D'ARTÀ QUE RESIDEIXIN A SANT LLORENÇ

APROVADA UNA INICIATIVA D’EL PI PERQUÈ EL GOVERN ASSUMEIXI EL COST DEL TRANSPORT DELS ALUMNES DE BATXILLERAT I FP DE L’INSTITUT D’ARTÀ QUE RESIDEIXIN A SANT LLORENÇ

  • La PNL d'El Pi exigia, també, diàleg constant amb les AMIPA per trobar solucions al transport dels alumnes d'aquells municipis on no es disposi de centre d'ensenyament secundari

24 de juliol del 2020

El Parlament de les Illes Balears aprovà per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava el Govern de les Illes Balears a assumir el cost del transport dels alumnes de Batxillerat i Formació Professional de l'Institut d'Artà que resideixin al municipi de Sant Llorenç o a qualsevol altra localitat que no compti amb un centre d'ensenyament secundari.

La manca d'un Institut d'Educació Secundària al municipi de Sant Llorenç ha provocat l'assumpció per part de l'Ajuntament del cost del transport escolar dels 50 alumnes que han cursat enguany Batxillerat o Formació Professional a l'IES Llorenç Garcías i Font d'Artà, centre de referència per a aquests alumnes. Des de fa anys el consistori de Sant Llorenç reclama al Govern de les Illes Balears que assumeixi el preu d'aquest transport essencial- que suposa uns 30.000 euros anuals- sense èxit.

Per altra banda, la iniciativa d'El Pi reclamava que el Govern de les Illes Balears obri un diàleg constant amb les AMIPA dels diferents centres d'arreu de les Illes per trobar solucions i propostes al transport dels alumnes de Batxillerat i Formació Professional d'aquells municipis on no es disposi de centre d'ensenyament secundari.

El Grup Parlamentari El Pi va presentar una esmena parcial en aquest sentit al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020, que fou rebutjada tant en Comissió com en Ple. Aquesta esmena augmentava el pressupost de la partida destinada al transport escolar en un total d'1.475.000 euros per tal d'ampliar les places disponibles actualment a l'educació postobligatòria, evitant un greuge comparatiu respecte als alumnes que sí que tenen un institut a la seva localitat.

Tanca