APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PERQUÈ EL GOVERN DE L'ESTAT INICIÏ LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE LA SECCIÓ ETNOLÒGICA I DE LA MUSEOGRAFIA DEL MUSEU DE MURO

APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PERQUÈ EL GOVERN DE L'ESTAT INICIÏ LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE LA SECCIÓ ETNOLÒGICA I DE LA MUSEOGRAFIA DEL MUSEU DE MURO

APROVADA UNA INICIATIVA D’EL PI PERQUÈ EL GOVERN DE L’ESTAT INICIÏ LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE LA SECCIÓ ETNOLÒGICA I DE LA MUSEOGRAFIA DEL MUSEU DE MURO

  • El Pi denuncia que fa més de vuit anys que l'edifici presenta problemes estructurals sense que s'hagi produït cap intervenció per part de l'Estat

1 de juliol del 2020

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, enregistrada el passat 5 de març, que instava el Govern de l'Estat a iniciar, en el termini màxim de sis mesos, les obres de reforma integral de la secció etnològica i de la museografia del Museu de Muro.

El Museu de Muro forma part administrativament del Museu de Mallorca i és un edifici propietat de Patrimoni de l'Estat, al qual li corresponen les intervencions més importants. Fa més de vuit anys que el museu té problemes estructurals d'humitats, electricitat i accessibilitat sense que s'hagi produït alguna intervenció per part de l'Estat, exceptuant la visita, el mes de juny del 2019, d'una arquitecta que va constatar en un informe els problemes d'humitats que pateix l'edifici. Informe que, per cert, encara no ha rebut l'Ajuntament de Muro.

Actualment una secció sencera del museu roman tancada. En ella es volia fer una casa d'oficis amb utensilis de ferreria, fusteria, caldereria, matances i d'una antiga botiga, entre altres col·leccions que hi havia a la casa o que han estat donades posteriorment. A més, es va adquirir la casa contigua per realitzar activitats culturals relacionades amb la matèria, les quals mai s'han arribat a posar en marxa.

Segons la diputada d'El Pi al Parlament de les Illes Balears, Maria Antònia Sureda, «el problema de l'Administració és que, sovint, s'obvia la feina i els costos de mantenir les infraestructures de tot tipus que es van inaugurant al llarg dels anys».

Tanca