APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PERQUÈ ELS PROJECTES EXECUTATS PUGUIN SER OBJECTE D'AVALUACIÓ AMBIENTAL AMB TOTES LES GARANTIES EXIGIBLES

APROVADA UNA INICIATIVA D'EL PI PERQUÈ ELS PROJECTES EXECUTATS PUGUIN SER OBJECTE D'AVALUACIÓ AMBIENTAL AMB TOTES LES GARANTIES EXIGIBLES

APROVADA UNA INICIATIVA D’EL PI PERQUÈ ELS PROJECTES EXECUTATS PUGUIN SER OBJECTE D’AVALUACIÓ AMBIENTAL AMB TOTES LES GARANTIES EXIGIBLES

  • Josep Melià, diputat d'El Pi: «Multitud d'equipaments o infraestructures existents clarament d'interès general no poden rebre totes les autoritzacions a conseqüència d'una previsió normativa amb uns efectes perniciosos evidents»

17 de juny de 2020

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava el Govern de l'Estat a impulsar de forma urgent la modificació de l'article 9.1 de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental a fi i efecte que els projectes parcialment o totalment executats puguin ser objecte d'avaluació ambiental amb totes les garanties procedimentals i ambientals que siguin exigibles.

La Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental fou modificada per la Llei 9/2018. Aquesta nova norma el que està fent a la pràctica és impedir que qualsevol obra o infraestructura que romangui en execució o que ja estigui finalitzada es pugui regularitzar; ja que no es pot fer la seva avaluació ambiental preceptiva. Això suposa, per exemple, que per a molts dels emissaris existents a les Illes Balears que no estan degudament regularitzats en aquests moments sigui impossible finalitzar els tràmits per tenir-los en ordre i conforme a l'ordenament jurídic. A Balears, dels 46 emissaris submarins existents, només aproximadament 18 compten amb totes les autoritzacions administratives exigibles.

Segons el secretari general i diputat d'El Pi al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, «hi ha una multitud d'equipaments o infraestructures existents clarament d'interès general que no poden rebre totes les autoritzacions i els vistiplaus exigits a conseqüència d'una previsió normativa amb uns efectes perniciosos evidents i que hauria de ser immediatament redefinida». «No es tracta, lògicament, d'exonerar de cap control ni de cap tràmit exigible als projectes parcialment o totalment executats; ara bé, el que no s'entén és que es pugui autoritzar una cosa si no està feta i que no es pugui autoritzar si està feta, quan els efectes ambientals són els mateixos i no resulta econòmic desfer o eliminar una inversió que, un pic desfeta o eliminada, es podria autoritzar», ha criticat Melià.

Tanca