ARTÀ PRESENTA 4 PROJECTES PER VALOR DE 13 MILIONS PERQUÈ ES FINANCIÏN AMB L'IMPOST TURÍSTIC

ARTÀ PRESENTA 4 PROJECTES PER VALOR DE 13 MILIONS PERQUÈ ES FINANCIÏN AMB L'IMPOST TURÍSTIC

ARTÀ PRESENTA 4 PROJECTES PER VALOR DE 13 MILIONS PERQUÈ ES FINANCIÏN AMB L’IMPOST TURÍSTIC

Demana al Govern que els destini a comprar l'emblemàtica finca d'Es Canons, a fer millores a la zona de Caloscamps, a un projecte ocupacional i a la millora de la xarxa d'abastament d'aigua.

L'Ajuntament d'Artà ha presentat quatre projectes per un valor total de prop de 13 milions d'euros per invertir-hi allò recaptat a través de l'Impost de Turisme Sostenible. Els projectes es van presentar dilluns passat, quan finalitzava el termini per a què les corporacions locals fessin les seves propostes.

Els projectes tenen tots quatre un caire mediambiental i turístic, tal com recomanen les bases d'aquest impost. Són els següents:

  1. Compra de la finca d'Es Canons

Pressupost: 12.164.838 € (compra + costos administratius derivats de la compra).

La compra de la finca suposaria, entre d'altres, l'ampliació del Parc Natural de Llevant, l'obertura d'un nou tram del GR-222 i posar a disposició de l'administració supramunicipal (Consell o Govern) les cases velles per a la seva reconversió en alberg. A més, aprofitant que la finca té un heliport, se'n cediria l'ús a l'IBANAT (un lloc ideal, si tenim en compte que Artà és el municipi de les Illes més castigat pels incendis). La finca està taxada i valorada per 11.058.944 € per l'empresa Tasalia. Està situada entre Betlem i la Colònia de Sant Pere, amb una extensió de prop d'1,8 milions de mestres quadrats, és ANEI, està inclosa a la Xarxa Natura 2000 i pertany al LIC de les muntanyes d'Artà.

  1. Vial per a vianants i bicicletes des de s'Estanyol fins a Caloscamps i actuacions a la zona

Pressupost: 181.318 euros.

El projecte contempla les següents actuacions:

Adequació del vial costaner de s'Estanyol-Caloscamps: s'adequaria el paviment per fer carril bici en un tram de 2,5 quilòmetres. Té un pressupost de: 90.059 euros.

Habilitació d'un pàrquing a Caloscamps: Es proposa habilitar una zona d'aparcament a la zona. S'hi preveuen 30 places d'estacionament en cordó, que ocuparien un tram d'uns 150 metres al final de la ctra. MA-3332. Pressupost: 61.165 €.

Restauració patrimonial de s'Arenalet de Son Colom: Es tracta de l'estructura prehistòrica més antiga de Mallorca, la qual es va excavar el 2004, però mai no es va arribar a restaurar. Actualment, l'estructura navetiforme està en un estat de conservació deficient, ja que els murs es desfan i s'ha anat formant un camí que passa per damunt, el qual provoca la seva degradació. Amb la restauració, es vol recuperar i revaloritzar la naveta i consolidar-ne l'estructura. Pressupost: 5.463 euros.

Senyalització dels valors naturals, paisatgístics, patrimonials i de salut. La creació del vial per a vianants i bicicletes es complementaria amb un itinerari interpretatiu. S'instal·larien elements amb informació (característiques del litoral, serres de Llevant, informació sobre la fauna i la flora, valors patrimonials, etc). Pressupost: 20.630 €.

  1. Projecte de formació i ocupació professional 'Sembram futur'

Pressupost: 230.050,78 €.

Pla de formació per a desocupats de 30 anys o més, amb el qual s'obtendran els certificats professionals de nivell 1 d'activitats auxiliars en aprofitaments forestals i activitats auxiliars en conservació i millora de monts. Es combina formació i ocupació per a deu alumnes amb un contracte de pràctiques de nou mesos remunerat. Es crearà un registre d'actuacions per fer un seguiment integrat de la persona, tant a nivell formatiu com laboral. Els dos cursos tenen una durada de 330 hores.

  1. Projecte de renovació de la xarxa d'abastament i sanejament i sanejament del carrer de Margalida Esplugues

Pressupost: 250.000 €.

Substitució de la xarxa d'aigua potable i de clavegueram al carrer Margalida Esplugues. És una de les vies amb més fuites d'aigua potable del municipi, fet que fa que actualment no s'hi pugui garantir el subministrament ni contribuir a l'estalvi d'aigua potable. Pel que fa al clavegueram, és molt antic, està en mal estat i actualment no separa les aigües residuals de les pluvials.

Tanca