EL CONCESSIONARI DE LA PISTA DE PÀDBOL DE CONSELL RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DELS TERRENYS DESPRÉS DE LA DENÚNCIA D’EL PI

EL CONCESSIONARI DE LA PISTA DE PÀDBOL DE CONSELL RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DELS TERRENYS DESPRÉS DE LA DENÚNCIA D’EL PI

EL CONCESSIONARI DE LA PISTA DE PÀDBOL DE CONSELL RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DELS TERRENYS DESPRÉS DE LA DENÚNCIA D’EL PI

El Pi Consell mostra la seva sorpresa davant la renúncia del futur concessionari a continuar endavant amb el procés de concessió dels terrenys públics. “Per què no continúa amb el procediment, tot i tenir la pista muntada?”, es demanen els regidors d’El Pi qui denuncien la permissivitat i passivitat de l’equip de Govern. 

El passat 26 de febrer El Pi Consell presentà un escrit davant l’Ajuntament de Consell denunciant la manca de tota la documentació exigida que havia de presentar el futur concessionari de la nova pista de Pàdbol. “Únicament demanàvem que s’aportés la documentació que consta al Plec de Condicions redactat amb anterioritat pel propi equip de Govern i aprovat en Sessió Plenària en complement de la normativa vigent”, explica Francisca Campins, regidora d’El Pi Consell.

Aquesta setmana l’ajuntament de Consell ha convocat una Comissió Informativa on el batle llegí un escrit mitjançant el qual el futur concessionari desistia a continuar endavant amb el procés de concessió dels terrenys públics, excusant-se en què no volia crear més polèmica al poble.

“A El Pi no donam crèdit a l’excusa d’aquest senyor, qui davant la passivitat del batle i de l’equip de Govern, va muntar la pista, sense projecte i sense haver obtingut la concessió. Per això ens demanam què ha passat: per què renúncia a continuar amb el procediment, tot i tenir la pista muntada?”, es plantegen els regidors d’El Pi.

Malgrat tot, El Pi Consell vol manifestar el seu suport a aquest esport novell i a la possibilitat que es pugui practicar al municipi. “Denunciàrem les irregularitats de la concessió i la incorrecta actuació del Batle i l’equip de Govern, la permissivitat i passivitat dels quals resulten impròpies d’un organisme públic seriós com ha de ser l’Ajuntament de Consell.”.

Tanca