EL CONSELL APROVA PER UNANIMITAT UNA LÍNIA D’AJUTS PERQUÈ ELS MUNICIPIS PUGUIN ADAPTAR ELS PARCS INFANTILS ALS NINS AMB DISCAPACITATS A PROPOSTA D’EL PI

EL CONSELL APROVA PER UNANIMITAT UNA LÍNIA D’AJUTS PERQUÈ ELS MUNICIPIS PUGUIN ADAPTAR ELS PARCS INFANTILS ALS NINS AMB DISCAPACITATS A PROPOSTA D’EL PI

EL CONSELL APROVA PER UNANIMITAT UNA LÍNIA D’AJUTS PERQUÈ ELS MUNICIPIS PUGUIN ADAPTAR ELS PARCS INFANTILS ALS NINS AMB DISCAPACITATS A PROPOSTA D’EL PI

El Portaveu, Antoni Pastor, reclama al Consell de Mallorca una línia d'ajuts específica per a l'adaptació dels parcs infantils municipals per aquests nins que tenen necessitats especials. 

13 de setembre 2016

“A Mallorca existeixen nombroses associacions que es dediquen a resoldre problemes i les carències de nins amb algún tipus de discapacitat. Aquest és el cas de Tip Tap, una associació de pares i amics de nins amb aquestes dificultats” explicà Pastor.

Cal recordar que des d'aquests tipus d'associacions es treballa perquè els nins i nines puguin aconseguir una autonomia suficient per dur una vida d'allò més normal possible el dia de demà. Per això, intenten abarcar tots els àmbits en què aquests nins es desenvolupen: families, escola i amics.

Aquestes associacions fan una feina intensa per aconseguir més recursos, materials, tècnics i professionals a l'àmbit de l’educació. En aquest sentit, demanen incorporar fisioterapeutes als Equips d'Atenció Primarenca a les escoles que ara només poden comptar amb assessorament esporàdic. Així mateix, és molt necessari que aquests nins tenguin a les escoles i fora d’elles llocs on poder gaudir d'activitats adaptades a les seves necessitats i les puguin desenvolupar amb total garantia per ells.

“Des d’El Pi - Proposta per les Illes Balears, consideram que és molt necessari que des de tots els àmbits de l'Administració, i concretament des del Consell de Mallorca, se'ls tengui en compte alhora de realitzar activitats esportives i de lleure per ells” va acabar Pastor.

Tanca