EL CONSELL DE MALLORCA REBUTJA ACCEPTAR EL PROCÉS PARTICIPATIU RELATIU A LA RONDA NORD D'INCA

EL CONSELL DE MALLORCA REBUTJA ACCEPTAR EL PROCÉS PARTICIPATIU RELATIU A LA RONDA NORD D'INCA

EL CONSELL DE MALLORCA REBUTJA ACCEPTAR EL PROCÉS PARTICIPATIU RELATIU A LA RONDA NORD D’INCA

  • Amb aquesta iniciativa El Pi pretenia que la institució escoltàs a la ciutadania tal com presumeixen de fer i finalment no fan

19 d’abril de 2017

El Ple del Consell del Consell de Mallorca ha rebutjat avui una moció del Grup de Consellers d’El Pi - Proposta per les Illes Balears per tal que la institució acceptàs el resultat del procés participatiu que durà a terme l’Ajuntament d’Inca. Des de la formació es considera important que la ciutadania vegi un resultat positiu en la consulta popular proposada pel municipi.

La ronda de circumval·lació de la zona nord del municipi d’Inca, anomenada Ronda Nord, és una infraestructura viària reivindicada al llarg del temps per tots els grups polítics representats al Consistori inquer, encara que en diferents versions de com s’ha d'executar la mateixa.

Tots els Grups Municipals han coincidit que volen una ronda que tregui els vehicles de dins la ciutat, donat que l'excés de vehicles és un greu problema a Inca.

Val a dir que la Ronda Nord arriba 30 anys tard. Aquesta és una realitat en la qual majoritàriament coincideix la societat inquera. Aquest retràs ha impedit poder modelar urbanísticament una Inca diferent de l'actual. Segurament més moderna, més dinàmica i més activa. Però això ja és història. La realitat avui és que a Inca es pateix un tràfic intens, es respira un aire contaminat a causa d'un trànsit generat en part per la pròpia ciutat i, per altra banda, per la gent que necessita creuar-la per anar a la Serra de Tramuntana i als pobles que hi pertanyen. La reducció dels embussos de trànsit no pot esperar. La contaminació acústica tampoc és un problema menor per la gent que resideix a aquesta ciutat i l'ha de patir dia a dia. La saturació de vehicles a determinats carrers és insostenible i sobretot els dies de mercat, tant a l'hivern, però en especial als mesos d’estiu, que és quan es reben més visitants.

“En El Pi pensam que una infraestructura tan cabdal pel futur d’una ciutat com Inca que no pot ser una decisió partidista, necessita un consens ampli, bàsicament per dues qüestions: perquè sigui la Ronda Nord de la majoria dels inquers i per anar tots a una a l’hora de reivindicar la seva execució, tombant els possibles entrebancs a les diverses institucions implicades, guanyant les voluntats polítiques i, finalment, persistint al llarg dels temps, inclús legislatures, per la seva finalització” ha explicat Amengual.

“Davant el dissens polític i institucional, quina millor solució que demanar l'opinió a la ciutadania? Així les coses, al passat Plenari municipal, celebrat el dijous dia 30 de març de 2017, a iniciativa de les formacions Independents d’Inca i El Pi – Proposta per les Illes Balears, tots els Grups Municipals presentaren una resolució conjunta per tal de fer un procés participatiu en el qual els inquers i inqueres decideixin sobre les diferents opcions de la Ronda Nord que plantegin els diferents Grups Municipals que conformen l’Ajuntament d’Inca i traslladar el resultat de la consulta perquè el Consell de Mallorca executi el projecte en aquest sentit” ha acabat Amengual.

Cal recordar que l'actual Pacte de Govern del Consell de Mallorca, organisme que té la competència per decidir respecte a l'execució de la Ronda, assenyala literalment: “El nou Govern del Consell de Mallorca ha d’efectuar un canvi de cultura i model a Mallorca que permeti a la ciutadania conèixer, participar i col·laborar en la gestió dels assumptes que els afecten, evolucionant del govern per a la ciutadania, al govern amb la ciutadania”. Belles paraules de les quals alguns s'omplen la boca i ara podem tenir l'oportunitat de posar-les en pràctica.

Tanca