EL CONSELL DE MALLORCA: UN ANY D'INACTIVITAT

EL CONSELL DE MALLORCA: UN ANY D'INACTIVITAT

EL CONSELL DE MALLORCA: UN ANY D’INACTIVITAT

El Pi-Proposta per les Illes al Consell de Mallorca ha constatat la manca d’activitat de la institució insular amb la liquidació dels Pressuposts del 2015 presentada al Plenari extraordinari.

26 de maig de 2016

Antoni Pastor, Portaveu d’El Pi ha constatat en el Ple que “aquesta liquidació demostra una manca flagrant d’activitat durant el primer any d’aquesta legislatura”. Així mateix, des d’El Pi s’ha volgut fer constar que l’economia de la institució no està sanejada perquè no s’executen les partides pressupostàries i per això hi ha superàvit, encara que el Conseller Bonet digui el contrari.

Pastor, que ha volgut deixar clar que la institució té problemes estructurals de fa anys però que no es poden escudar en això per no fer la feina així com toca.

“Ens tendran al seu costat per fer les inversions d’aquests 20 milions de superàvit. Estam al costat de la institució quan es fa feina en positiu i per això, farem propostes sobre on invertir aquest superàvit” ha acabat Pastor.

Cal recordar que des d’El Pi s’espera que la liquidació de 2016 sigui millor i s’hagi executat tot el Pressupost ja que això significaria que la institució ha començat per fi a rodar.

Tanca