EL CONSERVATORI DE MÚSICA D’EIVISSA I FORMENTERA OFERIRÀ ESTUDIS DE DANSA I CANT, GRÀCIES A EL PI

EL CONSERVATORI DE MÚSICA D’EIVISSA I FORMENTERA OFERIRÀ ESTUDIS DE DANSA I CANT, GRÀCIES A EL PI

EL CONSERVATORI DE MÚSICA D’EIVISSA I FORMENTERA OFERIRÀ ESTUDIS DE DANSA I CANT, GRÀCIES A EL PI

La diputada d’El Pi, Maria Antònia Sureda, defensà ahir en Comissió Parlamentària de Cultura la necessitat de “dignificar i conservar el que és nostre” i aconseguí també incorporar els ensenyaments d'instruments, músiques i danses pròpies de les Illes tant al Conservatori com a les escoles de Música. La proposta va rebre el suport unànime de tots els grups parlamentaris.

23 de setembre del 2016

El Pi aconsegueix que s'insti al Govern a elaborar un estudi de viabilitat per a la incorporació dels estudis de dansa i cant al Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera per tal de “donar a totes les Illes les mateixes oportunitats”, segons explicà la diputada Maria Antònia Sureda, ja que fins ara els alumnes d'Eivissa i Formentera no podien estudiar dansa ni cant en cap de les seves modalitats.

A més, gràcies a la iniciativa d'El Pi, que es va presentar ahir horabaixa a la Comissió de Cultura del Parlament, també s'instarà al Govern a fer un estudi de viabilitat per incorporar els ensenyaments de música tradicional i pròpia de les Illes als diferents conservatoris professionals de Balears i les escoles de música. “Hem de dignificar i conservar el que és nostre, hem d'enriquir la cultura pròpia i l'oferta d'ensenyament professional”.

La proposta, que defensà la diputada Maria Antònia Sureda, va ser aprovada per unanimitat. Tot i que la diputada també recordà que durant l’any 2010 es presentà i aprovar una iniciativa similar per part del Grup Mixt que mai va tenir compliment. “Vetllarem perquè en aquesta ocasió no sigui així”.

Tanca