EL GRUP MUNICIPAL EL PI CONSELL IMPUGNA L'ACORD DE PLE QUE FIXA LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS SENSE DEDICACIÓ

EL GRUP MUNICIPAL EL PI CONSELL IMPUGNA L'ACORD DE PLE QUE FIXA LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS SENSE DEDICACIÓ

EL GRUP MUNICIPAL EL PI CONSELL IMPUGNA L’ACORD DE PLE QUE FIXA LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS SENSE DEDICACIÓ

Denuncia que l'equip de govern va en contra de la Llei, fixant màxims distints segons el regidor, en abonar les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats

2 d'agost 2019

El grup municipal El Pi Consell ha impugnat l'acord de Ple que fixa les indemnitzacions dels regidors sense dedicació i han presentat un recurs de reposició. La formació ha denunciat que l'equip de govern va en contra de la Llei, fixant màxims diferents segons el regidor, a l'hora d'abonar les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats.

La portaveu del grup municipal, Xisca Campins, ha assegurat que «quan l'equip de govern determina uns màxims per als regidors de l'equip de govern i uns altres distints per a l'oposició, contradiu la normativa que prohibeix fixar una indemnització superior per als membres de l'equip de govern i una menor i diferent per als regidors de l'oposició». Campins ha assenyalat que «no volem que augmentin les de l'oposició, sinó que, com diu la norma, tots els regidors tenguin el mateix màxim per assistències i no màxims distints».

Segons la portaveu d'El Pi Consell, «la finalitat d'aquestes indemnitzacions és compensar el treball que suposa als seus membres assistir a aquests òrgans i no per un treball efectiu a la seva àrea de competència, que per això estan les dedicacions parcials o exclusives». Campins ha recordat que el passat 27 de juny es va aprovar una dedicació exclusiva per a la Primera Tinent de Batle de 37.020 €/anuals i una dedicació parcial per a la Tercera Tinent de Batle de 15.050 €/anuals. Per a la resta de regidors sense dedicació, s'acordaren les següents indemnitzacions: per assistència al Ple: 200 €/sessió; per assistència a la Comissió Informativa: 100 €/sessió; i per assistència a la Junta de Govern: 200 €/sessió.

A més, ha afegit Campins, en el mateix acord, per aquestes indemnitzacions es determinaren uns màxims trimestrals de percepció per als regidors: Batle: 1.800 €; Tinents de Batle: 1.650 €; regidors amb delegació: 1.350 €; regidors de l'oposició i membres de la Comissió Informativa General: 450?€; i la resta de regidors de l'oposició: 225 €.

Tanca