EL PACTE VOTA CONTRA LA PROPOSTA D'EL PI PER REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC PLURIFAMILIAR JA EXISTENT

EL PACTE VOTA CONTRA LA PROPOSTA D'EL PI PER REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC PLURIFAMILIAR JA EXISTENT

EL PACTE VOTA CONTRA LA PROPOSTA D’EL PI PER REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC PLURIFAMILIAR JA EXISTENT

Davant la inactivitat del Govern, El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES ha presentat avui una nova iniciativa per a la regulació del lloguer turístic (i ja és la cinquena, després dels reiterats incompliments per part del Govern) a debatre en el sí de la Comissió de Turisme. Els partits han criticat la perseverança d’El Pi.

29 de setembre de 2016

El diputat Josep Melià ha recordat que tots els partits que avui governen es presentaren a les eleccions amb una proposta específica per a regular “i facilitar” el lloguer turístic plurifamiliar “però ara hi posen emperons”, ha dit. “En el Parlament ja hem aprovat i han donat suport a 4 iniciatives d’El Pi que, d’una manera o altra, en demanen la regulació perquè els hem de donat sortida, perquè es una realitat incontestable”, ha dit.

La proposta que avui El Pi ha presentat dins la Comissió de Turisme, ha estat rebutjada per tots els  grups. “Alguns dels que ara fiquen el cap davall la terra es varen passar els 4 anys de la passada legislatura criticant la postura del PP”, ha reclamat Melià.

La iniciativa ha defensat de nou la necessitat que la futura Llei del Turisme contempli la necessitat de fer tres bosses d'intercanvi de places: l'hotelera i la del lloguer de unifamiliars que ja estan regulades i una tercera per als habitatges plurifamiliars.

“Totes elles han d’estar subjectes a l'intercanvi però en el tercer cas s’ha de tenir en compte que primer hi ha d'haver places per intercanviar, sinó no té sentit”, ha explicat. Per aquest motiu, El Pi proposa amb aquesta iniciativa la possibilitat d’establir un període per donar d’alta els habitatges ja existents, que, evidentment, compleixin uns criteris de qualitat, “s’ha de donar un temps transitori perquè aquella oferta existent pugui aflorar”.

A més, el diputat d’El Pi ha explicat que ja fa uns 15 anys que la normativa turística a Balears va incloure el criteri de l'intercanvi de places. “Ha servit per evitar saturacions i ha estat una bona mesura que governs de diferents colors han compartit”, ha dit. “Però també hi ha hagut excepcions que incloïen apostes per la millora de qualitat, per tant tenien sentit”, ha afegit. La proposta d'El Pi, a més, passa també per reduir les excepcions, “no eliminar-les”.

Tanca