EL PARLAMENT APROVA DEMANAR A L'ESTAT L'INCREMENT AL 100% DE LA SUBVENCIÓ DEL TRANSPORT DE MERCADERIES A LES ILLES BALEARS

EL PARLAMENT APROVA DEMANAR A L'ESTAT L'INCREMENT AL 100% DE LA SUBVENCIÓ DEL TRANSPORT DE MERCADERIES A LES ILLES BALEARS

EL PARLAMENT APROVA DEMANAR A L’ESTAT L’INCREMENT AL 100% DE LA SUBVENCIÓ DEL TRANSPORT DE MERCADERIES A LES ILLES BALEARS

  • La iniciativa, presentada per El Pi, també demana l'actualització del llistat de productes que poden rebre subvenció

28 de setembre de 2017

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS per tal d'aconseguir incrementar fins al 100% la subvenció per al transport de mercaderies a les Illes Balears.

Amb l'aprovació dels Pressuposts Generals de l’Estat per a 2017, aquesta subvenció va passar del 30-35% al 60-65% a les Balears i va pujar al 100% a les Illes Canàries. A més a Canàries tenen garantida la subvenció del 100% mentre que a les Illes Balears la subvenció fins al 65% depèn sempre de la partida pressupostària consignada als pressuposts per a aquesta matèria. Una circumstància que fa que la subvenció sempre sigui inferior al percentatge estipulat.

La PNL d'El Pi, aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris a la Comissió d'Economia, insta el Govern a realitzar les accions i gestions necessàries amb l'Estat per aconseguir incrementar fins al 100% la subvenció del transport de mercaderies a les Illes Balears i perquè s'actualitzi el llistat de productes que poden rebre subvenció per al seu transport d'entrada i sortida de les illes.

Segons el diputat d'El Pi Josep Melià "és una necessitat superar el desavantatge competitiu que suposa per a les Illes Balears aquesta diferència de tractament que reben els dos arxipèlags".

Per altra banda, aquesta iniciativa insta també el Govern a fer les gestions necessàries amb l’Estat per equiparar totes les bonificacions de les Illes Balears i Canàries per motius d'insularitat.

A proposta de tots els grups parlamentaris, també s'ha aprovat afegir un punt a la PNL, que insta el Govern a incloure també aquesta reivindicació en la seva proposta de nou REIB per a les illes.

Tanca