EL PARLAMENT APROVA LA PROPOSTA D'EL PI PER IMPLANTAR UN MICROXIP OBLIGATORI A MOIXOS I ESPÈCIES EXÒTIQUES

EL PARLAMENT APROVA LA PROPOSTA D'EL PI PER IMPLANTAR UN MICROXIP OBLIGATORI A MOIXOS I ESPÈCIES EXÒTIQUES

EL PARLAMENT APROVA LA PROPOSTA D’EL PI PER IMPLANTAR UN MICROXIP OBLIGATORI A MOIXOS I ESPÈCIES EXÒTIQUES

  • La iniciativa, aprovada en Comissió de Salut, vol posar solució a algunes mancances de la normativa de prevenció i control dels animals de Balears

16 de març de 2017

El Parlament ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei d’El Pi presentada en Comissió de Salut, “perquè pensam que és una qüestió fonamentalment de salut pública”, per una major regulació dels animals domèstics i exòtics. Una iniciativa, que vol donar més seguretat jurídica als professionals veterinaris i que implica l'obligatorietat d’implantar un microxip a moixos domèstics i animals exòtics que, fins ara, només tenien els cans.

La diputada d’El Pi, Maria Antònia Sureda, ha explicat que amb la legislació actual a Balears no és obligatori el microxip en moixos, fures i espècies exòtiques. “Això comporta, d’una banda, múltiples problemes per a les clíniques veterinàries amb els moixos trobats al carrer perquè no poden localitzar els seus propietaris i, d’altra banda, creen inseguretat jurídica significativa als professionals que es troben davant un conflicte ètic de com actuar sense consentiment del propietari”, ha explicat. “En el cas dels animals exòtics, a més a més, s'agreuja aquest problema ja que sense identificació no es poden depurar responsabilitats si es produeix abandonament i invasió al mitjà natural”, ha afegit. Amb la proposta d’El Pi, si el microxip fos obligatori, la responsabilitat d’una impossibilitat identificació seria només del propietari i no dels professionals.

D’altra banda, gràcies a aquesta iniciativa, el Govern revisarà la situació epidemològica i les recomanacions dels organismes de la sanitat animal per aplicar, si escau, l'obligatorietat de la vacunació antiràbica de moixos i fures. Fins ara aquesta vacuna només és obligatòria a partir dels tres mesos d'edat, per a tots els animals de l'espècie canina. “No obstant, en el cas dels moixos i les fures la vacunació antiràbica és només recomanable, un fet sorprenent ja que els moixos i les fures poden registrar una agressivitat important a través de mossegades, augmentant potencialment el risc de contagi”, ha afegit.

Finalment, es reforçarà el control del transport il·legal de cadells. “Un sol cas d’un cadell importat d'aquests països, sense vacunació i infectat de ràbia, a més a més de suposar un greu risc de salut pública pels habitants de Balears, seria molt perjudicial pel turisme d’aquesta terra”; i es crearà un registre telemàtic autonòmic amb accés digital mitjançant certificat electrònic. L'accés reunirà la informació del microxip, la vacunació de l’animal, les malalties d’obligada declaració i el seu control, com també els antecedents agressius de l’animal. “Aquest registre sens dubte no només suposaria un estalvi en temps i recursos humans sinó també un estalvi econòmic i l'aposta per un mitjà més sostenible i modern que afavoriria l’eficiència del registre”, ha afegit la diputada.

Tanca