EL PARLAMENT APROVA UNA INICIATIVA D'EL PI PER GARANTIR UNA LLUITA INSTITUCIONAL CONJUNTA CONTRA EL TURISME INCÍVIC

EL PARLAMENT APROVA UNA INICIATIVA D'EL PI PER GARANTIR UNA LLUITA INSTITUCIONAL CONJUNTA CONTRA EL TURISME INCÍVIC

EL PARLAMENT APROVA UNA INICIATIVA D’EL PI PER GARANTIR UNA LLUITA INSTITUCIONAL CONJUNTA CONTRA EL TURISME INCÍVIC

  • La PNL d'El Pi també reclamava la regulació del tot inclòs abans de l'estiu que ve però PSIB i MÉS han votat en contra d’aquest punt.

14 de setembre de 2017

El Parlament ha aprovat avui una proposició no de llei del Grup Parlamentari El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS per lluitar contra el turisme incívic i evitar les situacions i episodis d'aldarulls, renous, brutor i exhibicionisme que es produeixen a determinades zones turístiques de la comunitat.

La resposta adequada a aquests fenòmens requereix una resposta coordinada de totes les institucions i, per això, la PNL d’El Pi insta a la creació d’un espai comú de feina de totes les administracions (Govern de les Illes, Govern de l’Estat, consells insulars i ajuntaments) per tal de prendre les mesures adients per garantir un turisme cívic que respecti les normes de convivència.

Segons el diputat d’El Pi, Josep Melià, aquestes situacions d'aldarulls i d'alteració de l'ordre públic que s’han viscut els darrers mesos per part de cert tipus de turistes "són intolerables i requereixen una resposta contundent per part dels poders públics". Per això, a més, se sol·licita que el Parlament insti a totes les administracions a estudiar els canvis normatius necessaris que permetin assegurar una resposta sancionadora i d'ordre públic immediata i contundent contra les situacions incíviques que es detectin.

En aquest sentit, la iniciativa d’El Pi, aprovada a la Comissió de Turisme del Parlament, també instava al Govern a regular el tot inclòs abans de maig de 2018. Aquest punt, però, no s’ha aprovat perquè els grups del PSIB, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han votat en contra.

Tanca