EL PARLAMENT APROVA UNA PNL D'EL PI PER A LA CREACIÓ D'UN COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS

EL PARLAMENT APROVA UNA PNL D'EL PI PER A LA CREACIÓ D'UN COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS

EL PARLAMENT APROVA UNA PNL D’EL PI PER A LA CREACIÓ D’UN COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS

La iniciativa d'El Pi demana al Govern que estudiï la creació d'aquest òrgan per als docents de col·legiació no obligatòria

1 de juny de 2018

El Parlament de les Illes Balears demanarà al Govern que estudiï la creació d'un col·legi professional de docents a la Comunitat Autònoma. La Comissió de Cultura, Educació i Esports ha aprovat una Proposició no de Llei presentada pel grup parlamentari d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que demana a l'executiu que estudiï la viabilitat de creació d'aquest òrgan, de col·legiació no obligatòria, per als docents.

Segons la diputada d'El Pi, Maria Antònia Sureda, "és necessari impulsar totes les iniciatives que ajudin a prestigiar i a ampliar la participació dels docents en el disseny i la gestió del sistema educatiu" i ha afegit que "la professió docent és cabdal i s'ha d'aconseguir el seu reconeixement a tots els nivells".

Entre les possibles funcions que podria desenvolupar un col·legi professional de docents a les illes estarien la col·laboració en l'elaboració de currículums, en la capacitació dels futurs titulars, en la formació permanent, en l'avaluació del professorat, en vetllar pel prestigi professional, en salvaguardar la independència i la integritat de la professió, en ajudar les administracions públiques mitjançant estudis, informes, estadístiques, o en participar en els òrgans assessors o consultius.

Tanca