EL PARLAMENT APROVA UNA PROPOSTA D'EL PI PER GARANTIR LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS

EL PARLAMENT APROVA UNA PROPOSTA D'EL PI PER GARANTIR LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS

EL PARLAMENT APROVA UNA PROPOSTA D’EL PI PER GARANTIR LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS

La iniciativa també inclou la possibilitat d'un pagament extraordinari als pensionistes equivalent a la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers 10 anys

4 de maig de 2018

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui horabaixa una Proposició No de Llei d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS per garantir la revalorització de les pensions i que no perdin poder adquisitiu any rere any. En aquest sentit, s'instarà el Govern de l'Estat a modificar la Llei 23/2013 i el Reial Decret 5/2013, que fonamenten la revalorització anual de les pensions, a la fi i efecte de què mai pugin, com passa ara, per sota de l'increment de l'IPC.

A la PNL d'El Pi, que s'ha aprovat a la Comissió d'Assumptes Socials, també es planteja possibilitat d'un pagament extraordinari a cada pensionista equivalent al poder adquisitiu que hagi pogut perdre els darrers 10 anys, comparant la revalorització de la seva pensió i l'increment de l'Índex de Preus al Consum.

Segons la diputada d'El Pi, Maria Antònia Sureda, "la Llei 23/2013 reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revalorització del sistema de pensions ha tingut conseqüències molt negatives per als pensionistes perquè va abandonar l'esquema anterior fonamentat en l'IPC, l'objectiu del qual era el manteniment del poder adquisitiu de les pensions". En l'esquema actual la situació d'ingressos i despeses de la seguretat social a mitjà termini determina la revalorització de les pensions, passant a ser la sostenibilitat financera el principal objectiu.

Els factors per al càlcul de l'índex de revalorització són actualment: els ingressos de la seguretat social, l'import de la pensió mitjana i l'evolució del nombre de pensionistes. Resulta, per tant, que els darrers anys els pensionistes han anat perdent poder adquisitiu i que la previsió és que en el futur en perdran molt més si es manté el sistema vigent.

Tanca