EL PARLAMENT APROVA UNA PROPOSTA D'EL PI PERQUÈ UN DIETISTA-NUTRICIONISTA SUPERVISI ELS MENÚS ESCOLARS

EL PARLAMENT APROVA UNA PROPOSTA D'EL PI PERQUÈ UN DIETISTA-NUTRICIONISTA SUPERVISI ELS MENÚS ESCOLARS

EL PARLAMENT APROVA UNA PROPOSTA D’EL PI PERQUÈ UN DIETISTA-NUTRICIONISTA SUPERVISI ELS MENÚS ESCOLARS

L'objectiu de la iniciativa és la prevenció de l'obesitat infantil

27 de febrer de 2019

El Parlament ha aprovat avui una Proposició no de llei d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS per a la prevenció primària de l'obesitat infantil. La iniciativa, defensada per la diputada d'El Pi, Maria Antònia Sureda, insta el Govern de les Illes Balears a garantir que la persona encarregada de supervisar els menús i l'oferta alimentària dels centres educatius i sanitaris sigui sempre un dietista-nutricionista col·legiat.

A les Illes Balears, segons les dades de l'EPOIB (Estudi de Prevalença de l'Obesitat Infantil i Juvenil) 2017, un 14,7% de nins tenen sobrepès i un 10,4% tenen obesitat. A l'Estat espanyol la taxa d'obesitat infantil ha passat, en només dues dècades, del 5 al 16,1% en nins d'entre 6 i 12 anys. Així, Espanya s'ha convertit en el tercer país de la Unió Europea amb el percentatge més alt de nins amb obesitat o amb sobrepès d'entre 7 i 11 anys.

Aquestes dades, segons la diputada Maria Antònia Sureda, «demostren la importància de dur una dieta saludable i equilibrada des de ben petits, però, malauradament, el perfil alimentari actual té mancances importants de consum d'aliments com els cereals integrals, els llegums, la fruita i la verdura fresca».

Per revertir aquesta situació, les institucions públiques, el Servei de Salut de les Illes Balears i els centres educatius d'aquesta comunitat autònoma han d'actualitzar-se i fer feina en comú.

La PNL, aprovada a la Comissió de Salut del Parlament, insta també el Govern a assegurar l'educació alimentària i nutricional dels centres escolars i la seguretat nutricional dels usuaris del menjador escolar.

Tanca