EL PARLAMENT INSTA EL MINISTERI DE DEFENSA A SUSPENDRE ELS TRÀMITS PREVIS A LA SUBHASTA DE SON BUSQUETS A INSTÀNCIES D'EL PI

EL PARLAMENT INSTA EL MINISTERI DE DEFENSA A SUSPENDRE ELS TRÀMITS PREVIS A LA SUBHASTA DE SON BUSQUETS A INSTÀNCIES D'EL PI

EL PARLAMENT INSTA EL MINISTERI DE DEFENSA A SUSPENDRE ELS TRÀMITS PREVIS A LA SUBHASTA DE SON BUSQUETS A INSTÀNCIES D’EL PI

El diputat Josep Melià ha defensat una PNL d'El Pi que instava l'Estat a suspendre una subhasta que posa en perill la construcció de més de 800 habitatges públics

25 de setembre de 2019

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears ha aprovat, avui capvespre, per unanimitat, i amb aportacions de la resta de partits, els dos primers punts d'una Proposició No de Llei d'El Pi que insta el Ministeri de Defensa a suspendre els tràmits previs a la subhasta i, en cap cas, a realitzar la subhasta dels terrenys de l'antic quarter militar de Son Busquets.

Així mateix, en segon lloc, i també a instàncies d'El Pi, el Parlament insta el Govern de l'Estat a arribar a un acord amb el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma per cedir els terrenys de Son Busquets per fer-hi habitatges públics i equipaments; o bé que se cedeixin o adquireixin els esmentats terrenys directament pel Ministeri de Foment, per tal que aquest hi faci els habitatges públics i equipaments.

Segons el diputat Josep Melià, la subhasta dels terrenys de l'antic quarter militar de Son Busquets «posa en perill l'anunciada construcció a la zona de 831 habitatges públics i és un canvi injustificat de postura respecte a la intenció expressada de col·laborar amb el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma per proporcionar habitatges assequibles».

El Pi considera que les intencions de Defensa afavoreixen l'especulació i dificulten enormement un projecte d'habitatges públics reclamat unànimement per tota la societat. El Ministeri de Defensa ha d'aturar el procés de privatització de Son Busquets i cedir el solar a un preu just a l'Ajuntament de Palma per acomplir l'acord entre ambdues administracions de dedicar la seva superfície a la construcció d'habitatges de titularitat pública dignes i assequibles.

Una vegada més, «el Govern de l'Estat se'n riu de les necessitats dels ciutadans d'aquestes illes i mostra la seva insensibilitat davant un dels principals problemes d'aquesta Comunitat com és la dificultat d'accés a un habitatge. Ens demanam també si el Govern de les Illes tenia coneixement de les intencions de Defensa abans que ahir es fessin públiques».

La PNL presentada per El Pi també instava el Govern balear a realitzar els canvis necessaris perquè als terrenys de Son Busquets no s'hi pugui implantar cap gran superfície comercial «pels efectes devastadors que això podria tenir sobre el petit i mitjà comerç de Palma i de Mallorca». No obstant això, aquest punt ha estat rebutjat.

Tanca