EL PARLAMENT RECLAMA, A INSTÀNCIES D'EL PI, LA FIXACIÓ EN EL 40% DE REDUCCIÓ DE LA FACTURACIÓ DELS AUTÒNOMS PER TENIR DRET A LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A CAUSA DE LA COVID-19

EL PARLAMENT RECLAMA, A INSTÀNCIES D'EL PI, LA FIXACIÓ EN EL 40% DE REDUCCIÓ DE LA FACTURACIÓ DELS AUTÒNOMS PER TENIR DRET A LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A CAUSA DE LA COVID-19

EL PARLAMENT RECLAMA, A INSTÀNCIES D’EL PI, LA FIXACIÓ EN EL 40% DE REDUCCIÓ DE LA FACTURACIÓ DELS AUTÒNOMS PER TENIR DRET A LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A CAUSA DE LA COVID-19

  • La iniciativa aprovada també proposa la implantació d'ajuts a fons perdut per a persones treballadores autònomes

11 de juny del 2020

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS que instava el Govern de l'Estat a impulsar una modificació de la normativa a fi i efecte d'establir en el 40% la reducció de la facturació dels autònoms per tenir dret a la prestació extraordinària prevista a l'article 17 del Reial Decret Llei 8/2020.

L'article 17 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 contempla per als treballadors per compte propi o autònoms una prestació extraordinària sempre que la seva facturació s'hagi reduït, com a mínim, en un 75%. El Pi considera que aquesta mesura és absolutament insuficient davant la magnitud de les pèrdues generades pel coronavirus. A més, el fet d'haver entrat en vigor amb un percentatge tan alt (75%) i passat més de mig mes ha provocat que siguin molts els autònoms que, almanco en relació amb el mes de març, no han tengut dret a la prestació.

Per altra banda, la Comissió de Turisme i Treball ha votat favorablement- per unanimitat- el punt de la PNL d'El Pi que reivindicava l'establiment d'una línia d'ajudes a fons perdut per a persones treballadores autònomes que suposi una compensació parcial de les pèrdues generades per la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma. Aquests ajuts tindrien en compte per a la seva concessió el nombre de treballadors/es que tingui a càrrec l'autònom.

El secretari general i diputat de la formació al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, ha destacat la importància de donar suport a aquest col·lectiu amb «liquiditat a fons perdut- que no generi un nou endeutament- i establint mecanismes que permetin beneficiar-se a aquells que més ho necessitin».

Tanca