EL PI ACONSEGUEIX AGILITAR LES LLICÈNCIES D'OBRES MENORS A ZONES INUNDABLES AFECTADES PEL PLA HIDROLÒGIC

EL PI ACONSEGUEIX AGILITAR LES LLICÈNCIES D'OBRES MENORS A ZONES INUNDABLES AFECTADES PEL PLA HIDROLÒGIC

EL PI ACONSEGUEIX AGILITAR LES LLICÈNCIES D’OBRES MENORS A ZONES INUNDABLES AFECTADES PEL PLA HIDROLÒGIC

El diputat d'El Pi, Josep Melià, insta al Conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, a modificar el Pla Hidrològic pel que fa a les obres menors "que haurien d'estar excloses" i signifiquen una pèrdua de doblers i temps per als afectats.

7 de juny de 2016

El diputat d'El Pi, Josep Melià, insta al Conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, a modificar el Pla Hidrològic per tal que no totes les actuacions d'obres, com per exemple les petites reformes, hagin d'anar acompanyades d'un informe de Recursos Hídrics quan estan ubicades a zones de risc d'inundació. El Conseller de Medi Ambient s'ha compromès, en resposta a la pregunta de control parlamentari, a fer efectiu aquest canvi.

Melià ha recordat que ja ha passat gairebé un any del nou Govern i més enllà dels compromisos "volem terminis", ha dit. "No té cap sentit que si tots veim l'errada i hi estam d'acord no facem un canvi puntual", ha afegit. "Els ciutadans han de pagar molts de doblers i reporta una pèrdua de temps".

Tanca