EL PI ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS A NIVELL LEGAL DE NO AUGMENTAR LES DUES QUARTERADES EN SÒL RÚSTIC

EL PI ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS A NIVELL LEGAL DE NO AUGMENTAR LES DUES QUARTERADES EN SÒL RÚSTIC

EL PI ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS A NIVELL LEGAL DE NO AUGMENTAR LES DUES QUARTERADES EN SÒL RÚSTIC

  • Seguint una iniciativa que ja es presentà en el Consell de Mallorca, el Grup Parlamentari ha defensat una Proposició No de Llei que dóna tranquil·litat al petit propietari i evita l'efecte crida que suposaria un allau d'autoritzacions

9 de març de 2017

La Comissió de Medi Ambient ha aprovat una iniciativa d’El Pi per no impulsar cap iniciativa legal que suposi un canvi en la superfície mínima general exigible per autoritzar un habitatge en sòl rústic. El diputat Josep Melià, qui ha defensat una iniciativa que també s’ha aprovat per iniciativa d’El Pi en el Consell de Mallorca, ha explicat que la intenció és donar tranquil·litat a la gent, especialment als petits propietaris.

La iniciativa ha contat amb el suport del PP, Podemos i PSIB-PSOE; l'abstenció de Més per Menorca i el Grup Mixt i l'absència del diputat de MÉS, David Abril, que ha sortit durant la votació.

“Allò positiu és acabar amb les incerteses que hi pugui haver en relació a futurs canvis normatius que afectin aquesta parcel·la mínima per a ús d'habitatge en sòl rústic comú”, ha explicat Josep Melià.

El Pi recorda que actualment per a l'autorització d’un d'habitatge unifamiliar aïllat a sòl rústic és necessari comptar amb una superfície superior o igual a 14.000 metres quadrats. Aquesta regulació té un caràcter de mínims i, per això, hi ha diversa normativa que defineix altres categories, juntament amb la restricció de la possibilitat de l'ús d'habitatge en parcel·les segregades senyalada al Pla Territorial.

“Tot plegat ha creat una regulació que s’ha anat consolidant al llarg dels temps i que ha estat assumida per una immensa majoria dels operadors jurídics”, ha afegit Melià, “per això ara, havent manifestat el Govern no té cap intenció de canviar aquesta superfície mínima, no volem que hi hagi un efecte crida que pot suposar un increment artificial de les tramitacions i les autoritzacions”, ha afegit.

Tanca