EL PI ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS DE NO AUGMENTAR LES DUES QUARTERADES EN SÒL RÚSTIC

EL PI ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS DE NO AUGMENTAR LES DUES QUARTERADES EN SÒL RÚSTIC

EL PI ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS DE NO AUGMENTAR LES DUES QUARTERADES EN SÒL RÚSTIC

El Pi - Proposta per les Illes Balears ha demanat avui el compromís de l'Equip de Govern de no canviar la superfície mínima de construcció en sòl rústic que perjudicaria greument els petits propietaris. 

12 de gener de 2017

“Hem presentat aquesta moció perquè consideram que les institucions han de donar tranquil·litat a la gent i les qüestions territorials preocupen molt al petit propietari” ha dit Pastor. El Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM), li correspon, entre d’altres, l’ordenació de tot allò que, transcendint l'àmbit estrictament municipal, es refereixi als assentaments humans, a les activitats que es duen a terme sobre el territori, als usos als quals aquest es destina, a la creació de serveis comuns per als municipis i a les mesures per millorar la qualitat de vida i protegir el medi natural. Aprovat el 2004, l’any 2011 se n'aprovà la darrera modificació i aquesta legislatura n'està prevista la seva revisió per part de l'actual Equip de Govern.

“Davant aquestes especulacions, molts Ajuntaments han començat a detectar un augment de sol·licituds de llicències per evitar perdre el dret d'edificació, per la por del petit propietari a perdre uns drets adquirits” ha comentat Pastor.

Per acabar, Pastor ha volgut deixar clar que “deixant de banda el tema del creixement urbanístic, el compromís que avui assolim és molt important per tothom de cara a tranquil·litzar la població”.

Tanca