EL PI ACONSEGUEIX LA POSADA EN MARXA DE L'OBSERVATORI DEL COMERÇ DE LES ILLES BALEARS

EL PI ACONSEGUEIX LA POSADA EN MARXA DE L'OBSERVATORI DEL COMERÇ DE LES ILLES BALEARS

EL PI ACONSEGUEIX LA POSADA EN MARXA DE L’OBSERVATORI DEL COMERÇ DE LES ILLES BALEARS

  • La Comissió d'Hisenda del Parlament ha aprovat una esmena d'El Pi en aquest sentit als Pressuposts de la Comunitat per un valor de 20.000 euros

12 de desembre de 2019

El Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha aconseguit l'aprovació d'una esmena parcial- per un valor de 20.000 euros- al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2020 perquè es posi en funcionament l'Observatori del Comerç de les Illes Balears.

El Pi considera que l'Observatori del Comerç de les Illes Balears és un objectiu rellevant per definir la política de comerç; ja que permetria obtenir un diagnòstic precís d'aquest sector econòmic tan cabdal per a les Balears, tant pel que fa a la generació d'ocupació com pel que respecte a la generació de riquesa i dinamisme empresarial.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari El Pi ha enregistrat, també, una Proposició No de Llei que insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa immediatament, i mai en un termini superior a dos mesos, l'Observatori del Comerç de les Illes Balears. El Pi aposta perquè les patronals del comerç formin part de l'observatori i s'hi produeixi una participació publico-privada efectiva. Així mateix, la iniciativa d'El Pi reclama que l'ens estigui dimensionat per elaborar estadístiques i estudis propis, tot generant noves dades de les quals avui no es disposen a la societat balear.

El diputat d'El Pi al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, destaca que «l'Observatori del Comerç permetria comptar amb una plataforma permanent per fer feina conjuntament en la identificació de les noves oportunitats de negoci i facilitar la implantació d'elements essencials per a la innovació i competitivitat del sector comercial».

Tanca