EL PI ACONSEGUEIX LA REFORMA DE L’HOSPITAL DE MANACOR

EL PI ACONSEGUEIX LA REFORMA DE L’HOSPITAL DE MANACOR

EL PI ACONSEGUEIX LA REFORMA DE L’HOSPITAL DE MANACOR

El que va camí de convertir-se en el projecte estrella del Govern aquesta legislatura es va iniciar gràcies a la proposta i perseveració d'El Pi. Primer amb una Proposició No de Llei en Comissió de Salut al Parlament i després amb l'aprovació d'una esmena d'El Pi als Pressuposts de la Comunitat per a 2016, que, en un principi, no en contemplaven cap partida.

Primera actuació

El 29 d’octubre de 2015, El Pi-Proposta per les Illes registrava una Proposició No de Llei en Comissió Parlamentària de Salut, elaborada amb l'ajuda d'El Pi-Manacor, sota el títol 'Manteniment Hospital de Manacor'.

La iniciativa es va debatre i aprovar el 18 de novembre del 2016. La diputada Maria Antònia Sureda explicà llavors que l'Hospital de Manacor, inaugurat el 1997, actualment és el més antic de Balears.

Quan l'expresident José Ramón Bauzá arribà a la Presidència del Govern Balear va aturar un projecte de reforma aprovat per valor de 8,8 milions d'euros. No només això, es va demanar a l'Ajuntament de Manacor que es retornessin els doblers avançats per a la millora de la coberta.

Aquests darrers han vist plantes inundades i hem viscut el tancament de la planta quarta. Tot, a un hospital que sempre es col·lapsa amb l'arribada de l'estiu o les puntes de grip a l'hivern, per una manifesta manca d'espai.

La proposta d'El Pi es va fer amb l'objectiu que es milloràs l'hospital i la qualitat assistencial dels pacients, i instava al Govern:
1. A iniciar la reforma de l'Hospital de Manacor amb urgència vist que les necessitats s'hi han agreujat seriosament.
2. Elaborar un nou Pla Director on es prioritzessin les obres més urgents de manteniment i millora de les instal·lacions.
3. Que aquest nou Pla Director es començàs a executar en un període inferior a un any.

Segona actuació

El Pi presenta una esmena a la partida de la Conselleria de Salut dels Pressuposts del Govern Balear per a 2016 per valor de 4 milions d'euros per tal de dur a terme les primeres actuacions de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor.

L'11 de desembre de 2015 l'esmena es va debatre durant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament.
La diputada Maria Antònia Sureda recordà llavors el mandat parlamentari que suposava l'aprovació de la Proposició No de Llei d'El Pi i incidí en els seus terminis.

La Portaveu en Comissió del PSOE va reconèixer el mandat i al·legà que la quantitat de 4 milions era excessiva donat que la reforma no es farà únicament durant el 2016 sinó que s'allargarà tota la legislatura.

Posteriorment, es proposà una transacció de l'esmena per valor de 4 milions d'euros per una partida de 300 mil que, segons explicà, es destinarien a la redacció del projecte, la licitació i l'adjudicació de les obres. La diputada del PSOE es va comprometre, així mateix, que per l'execució de les obres s'hi destinaria una partida econòmica més important en els Pressuposts de 2017.

Tanca