EL PI ACONSEGUEIX LA TRANSFERÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES EN TRANSPORT TERRESTRE PER GENER DE 2019

EL PI ACONSEGUEIX LA TRANSFERÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES EN TRANSPORT TERRESTRE PER GENER DE 2019

EL PI ACONSEGUEIX LA TRANSFERÈNCIA DE LES COMPETÈNCIES EN TRANSPORT TERRESTRE PER GENER DE 2019

El portaveu adjunt al Consell de Mallorca, Antoni Amengual, defensà una moció, aprovada per unanimitat, demanant la transferència del transport terrestre al Consell de Mallorca, una competència pròpia que ja ha estat transferida als altres consells insulars.

Antoni Amengual va defensar el passat dijous 10 de març una moció a favor de la transferència de les competències en transport terrestre al Consell Insular. Amengual ha explicat que “a Mallorca, el transport de viatgers i mercaderies és un sector econòmic d’una importància estratègica creixent, no només per contribuir a la millora de la competitivitat de les nostres illes i ser fonamental per a la mobilitat de les persones, sinó també per recolzar el desenvolupament de l’activitat en altres sectors com el turisme i el comerç”.

També ha recordat a la Consellera Garriddo que “sovint es desconeix el valor de la serva aportació a la millora de l’equilibri de l’economia mallorquina. No cal dir que, de nou, ens trobem davant una competència que preveu l’Estatut no transferida al Consell Insular de Mallorca quan els altres consells sí que la gestionen directament”.

Igual que altres sectors de l’economia, el transport ha sofert els efectes de la crisi econòmica i financera dels darrers anys, si bé és cert que en el transport de viatgers el comportament ha estat millor que la mitjana del conjunt de l’economia. En canvi, les empreses de transport de mercaderies dependents de la construcció o l’obra pública han sofert una disminució molt important de la flota i personal a sou per la falta d’activitat. Tampoc cal dir la importància del ferrocarril com a mitjà de transport públic, que afavoreix la mobilitat dels ciutadans de Mallorca i que, a més, té al seu favor, amb l’ús de l’energia elèctrica,  la reducció d’impacte ambiental que suposa en oposició a altres alternatives en transport.

Per acabar, Amengual ha deixat palès que “a El Pi pensam que s’ha de donar compliment a l’Estatut amb el traspàs d’aquesta competència, ja que la gestió més propera al ciutadà que pot donar el Consell, coneixedor de la problemàtica i idiosincràsia de l’illa, afavorirà l’eficàcia i rentabilitat del servei, així com millorarà les relacions amb els sectors afectats.

Tanca