EL PI AL CONSELL DE MALLORCA: UN ANY MARCANT EL RITME

EL PI AL CONSELL DE MALLORCA: UN ANY MARCANT EL RITME

EL PI AL CONSELL DE MALLORCA: UN ANY MARCANT EL RITME

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES al Consell de Mallorca fa balanç del primer any de legislatura a la institució insular.

2 de juny 2016

Els consellers d’El Pi han fet balanç del primer any de legislatura a la institució insular. Durant la roda de premsa han constatat que aquest primer any ha estat marcat per una manca de projecte per part de l’equip de Govern.

“Està clar que no tenen projecte, no hi ha una visió global de la institució i no se li treu el suc que es pot” ha afirmat Pastor durant la seva intervenció. “Durant aquesta legislatura, El Pi ha presentat 19 mocions, les quals han estat aprovades en la immensa majoria i, sobretot, han ajudat a marcar el ritme de l’equip de Govern a la institució que pareix que encara no acaba d’arribar” remarca el portaveu del grup al Consell de Mallorca.

A més de fer propostes en positiu, Pastor ha recordat que “El Pi sempre ha estat al costat de l’equip de Govern en temes importants per Mallorca com la moratòria de grans superfícies, l'aturada a la importació de fems a proposta nostra o els primers Pressupostos del Govern”.

També ha recordat que “així com hem estat al costat de l’equip de Govern demostrant responsabilitat i voluntat d'acord pel bé dels mallorquins i mallorquines, no hem estat al seu costat quan aquest Govern s’ha equivocat com amb la situació que viu el Departament de Menors, Dependència i Gent Gran. No podem aprovar la deixadesa amb les entitats de menors que fa 6 mesos que esperen una solució; no podem aprovar que el Departament de Presidència falti al respecte a la institució i a l'oposició en els temes de comunicació; no podem aprovar que al Departament de Dependència hi hagi tal malestar que ja hagin passat per la Direcció Insular 3 directores insulars; i tantes altres coses”.

Pastor ha acabat la seva intervenció en positiu, “esperam que l’equip de Govern hagi pres bona mostra de la nostra bona feina i es posin les piles, ens hi trobaran”.

 

Adjuntam la roda de premsa

EL PI: UN ANY MARCANT EL RITME AL CONSELL DE MALLORCA

FEIM OPOSICIÓ EN POSITIU: 13 DE 18 MOCIONS APROVADES

El Pi ha presentat 18 iniciatives que demostren que es té una visió més real i efectiva de la institució.

Iniciatives a favor dels mallorquins:

 • Aturada la importació de residus gràcies a una moció d’El Pi.
 • Acordat el traspàs de les competències que assigna l’Estatut al Consell de Mallorca.
 • Acordada la negociació per a la nova Llei de Consells insulars.
 • Aprovada la creació de mesures per afavorir als nostres artesans.
 • Acordada la creació de la filmoteca de Mallorca i de les Illes Balears.
 • Aprovada la creació d’un pla d’ajuts per a edificis singulars municipals.
 • Aprovada la redacció d’un Pla d'Ajudes per a l'estalvi energètic en els enllumenats públics municipals.
 • Demanam i ens aproven que TIC Mallorca s'impliqui financerament en les despeses dels Ajuntaments en noves tecnologies.
 • S'aprova la transferència de transport terrestre per la present legislatura.
 • S'aproven 24 de les 33 propostes de resolució presentades per afavorir els nostres municipis al 2017.
 • S'aprova el tancament de la planta de compostatge d'Ariany el primer semestre de 2017.

Aquestes són una mostra de l'activitat que duu a terme el grup de Consellers d’El Pi al Consell de Mallorca, iniciatives que demostren que estam al costat dels municipis, dels mallorquins i que també constaten que sabem fins on pot arribar aquesta institució i no arriba.

RECOLZAM L’EQUIP DE GOVERN EN TEMES IMPORTANTS

Demostram el nostre seny recolzant l’equip de Govern en temes importants.

Ens abstenem als Pressuposts 2016 després d'aconseguir que ens incloguin les següents esmenes:

 • Crear la partida dotada amb 150.000 euros per “Ajudes als Ajuntaments per les Oficines d'Informació Turística”.
 • Augmentar en 200.000 euros la partida de “Conservació d'immobles de Patrimoni” per dedicar-la a Bellpuig.
 • Augmentar en 40.000 euros la partida destinada a “Institució A. M. Alcover”.
 • Augmentar en 500.000 euros la partida destinada a “Pla Especial Ajuntaments menors de 20.000 habitants”.

Votam a favor de la moratòria de grans superfícies, demostrant que recolzam el petit i mitjà comerç.

Recolzam la majoria de propostes de resolució presentades per l’equip de Govern.

QUÈ FA EL GOVERN MENTRE?

El Govern del Consell de Mallorca, tot i haver aconseguit un augment pressupostari important, segueix sense acabar d’arrancar, s’han contagiat de la inactivitat existent a la pasada legislatura.

Deixen les entitats que treballen amb menors desemparades i en situació irregular. En 6 mesos no ho han arreglat, fins quan?

Aprovam duu a terme el canvi de la Llei de Consells Insulars. Per quan?

Aprovam la transferència de competències importants. Per quan?

Deixen d'executar el pressupost en inversió. Fins quan?

Utilitzen les xarxes socials amb fins partidistes, no respecten la tasca de l'oposició. Fins quan?

Tanca