EL PI, AMB LA RESTA DE GRUPS DE L'OPOSICIÓ, DEMANA A ENSENYAT QUE EXPLIQUI L'AUGMENT D'ALTS CÀRRECS

EL PI, AMB LA RESTA DE GRUPS DE L'OPOSICIÓ, DEMANA A ENSENYAT QUE EXPLIQUI L'AUGMENT D'ALTS CÀRRECS

EL PI, AMB LA RESTA DE GRUPS DE L’OPOSICIÓ, DEMANA A ENSENYAT QUE EXPLIQUI L’AUGMENT D’ALTS CÀRRECS

  • Els tres partits han registrat avui la sol·licitud d'un Ple extraordinari en el Consell de Mallorca per al mes de juliol

28 de juny de 2017

Els grups de consellers d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Partit Popular i Ciutadans en el Consell de Mallorca, que representen més d'una quarta part de la corporació, han registrat avui una petició de convocatòria de Ple extraordinari per al mes de juliol “motivat per la necessitat que, tant els consellers de la institució insular, com els ciutadans d'aquesta terra tenen el dret a conèixer els detalls i totes les repercussions que tindrà la remodelació del govern d'aquesta institució, per què es fa abans de saber quan es rebran les noves competències i quin cost real tindrà per a tots els mallorquins i mallorquines”.

Per tot això, sol·licitaran la compareixença del president Miquel Ensenyat perquè expliqui l'augment d'alts càrrecs que s'ha produït en el Consell i que es dispararà en un 56% en relació a la passada legislatura, segons va denunciar l'oposició a principis de juny. Sobre aquest aspecte, l'oposició també va alertar que, a final de legislatura, el cost salarial de tots els alts càrrecs del Pacte en la institució insular s'haurà incrementat en 4 milions d'euros en relació a la legislatura 2011/15.

Els grups de consellers d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Partit Popular i Ciutadans justifiquen la petició d'aquest Ple extraordinari emparant-se en l'article 51.2 del Reglament del funcionament del Consell de Mallorca segons el qual “el Ple tindrà sessions extraordinàries quan les convoqui amb aquest caràcter la Presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la corporació. En aquest últim cas, la sol·licitud s'ha de fer per escrit, signada pels consellers que la promoguin, en la qual han de motivar la necessitat de la sessió, els assumptes que s'han d'incloure en l'ordre del dia i el text de les propostes dels acords que es pretenen adoptar”.

Tanca