EL PI APROVA AL PARLAMENT QUE ES FACI UNA ACTUACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRACIONS PER A L'ACCIÓ EXTERIOR

EL PI APROVA AL PARLAMENT QUE ES FACI UNA ACTUACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRACIONS PER A L'ACCIÓ EXTERIOR

EL PI APROVA AL PARLAMENT QUE ES FACI UNA ACTUACIÓ CONJUNTA DE LES ADMINISTRACIONS PER A L’ACCIÓ EXTERIOR

  • El Grup Parlamentari ha presentat una Proposició No de Llei en Comissió d’Assumptes Institucionals per impulsar i coordinar, juntament amb les cambres de comerç, l'acció exterior

10 de març de 2017

La diputada d'El Pi, Maria Antònia Sureda, ha defensat avui la proposta de crear “un lloc de trobada permanent” entre les diferents direccions generals, ens públics instrumentals, corporacions de dret públic i qualsevol altre administració que duguin a terme una acció exterior. "Volem que es coordinin les activitats que es desenvolupen i generar les majors sinergies possibles per tal que l'acció exterior sigui el més eficaç i eficient possible", ha explicat durant el debat en Comissió parlamentària d’Assumptes Institucionals.

Durant el debat de la proposta, que ha quedat aprovada per unanimitat, la diputada ha remarcat que “és essencial que els esforços es realitzin des del respecte de les competències i les funcions dels diferents actors amb les cambres de comerç”. Una estratègia comú en acció exterior “pot servir per avançar en temes tan fonamentals per a Balears com el reconeixement i compensació de la insularitat”, ha afegit.

Les cambres de comerç, el Centre Balears Europa- com a consorci de dret públic dedicat a les relacions amb la Unió Europea-, les diferents Direccions Generals o ens públics instrumentals amb una rellevant acció a nivell estatal i internacional, la Conselleria de Turisme amb promoció exterior de serveis turístics, la Conselleria de Serveis Socials a través de la cooperació social i econòmica de caràcter exterior, la Conselleria de Cultura amb la promoció de l'art i literatura o la Conselleria de Comerç i Indústria a través comerç exterior i competitivitat industrial... Són moltes les administracions i organismes que realitzen una acció exterior en defensa i promoció de Balears.

Tanca