EL PI APROVA DEMANAR A L’ESTAT MODIFICAR LA NORMATIVA DE SERVITUDS AERONÀUTIQUES PER AGILITAR TRÀMITS

EL PI APROVA DEMANAR A L’ESTAT MODIFICAR LA NORMATIVA DE SERVITUDS AERONÀUTIQUES PER AGILITAR TRÀMITS

EL PI APROVA DEMANAR A L’ESTAT MODIFICAR LA NORMATIVA DE SERVITUDS AERONÀUTIQUES PER AGILITAR TRÀMITS

El Pi proposa, en la Comissió Parlamentària de Turisme, que el Govern Balear insti al Govern de l’Estat a modificar la normativa aeronàutica perquè quan existeix un Pla urbanístic que té la conformitat de l'Autoritat Aeronàutica no sigui necessari un segon informe en el mateix sentit quan es demana la concreta llicència urbanística. “Es tracta d’evitar duplicitats.”

6 octubre 2016

L'actual legislació estableix, entre d'altres coses, la necessitat que l'Autoritat Aeronàutica emeti informes o resolucions favorables perquè es puguin aprovar plans urbanístics i llicències urbanístiques. Una previsió que provoca que molts d'Ajuntaments de les Illes Balears abans d’atorgar llicències d’obra hagin de realitzar un tràmit de sol·licitud d’informe al corresponent òrgan aeronàutic competent, normalment l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

El Pi considera que una vegada l'Administració competent en matèria aeronàutica ja ha informat en un pla urbanístic que realitza unes previsions del que es pot construir, té poc sentit exigir novament que passi per l'Administració aeronàutica “perquè ja s’ha pronunciat i valorat”.

El diputat Josep Melià ha raonat que quan un projecte “ja té la conformitat d’un plantejament general, quan s'estigui desenvolupant, no s'hagi de demanar un segon informe” perquè evitar la duplicitat “una pèrdua de temps i una manca d'agilitat per haver de mirar allò que ja s’ha mirat”.

La proposta s’ha aprovat en el sí de la Comissió de Turisme. Josep Melià ha explicat al representant de Podemos, que ha emès l'únic vot en contra de la proposta, que “els que decideixen qui i com es construeix són els Plans Generals i per obligació legal fan una organització detallada, no genèrica, així doncs no entenc el seu argument sobre canviar paràmetres urbanístics que ja estan fixats”. El que pretén aquesta proposta és únicament “evitar duplicitats”.

Tanca