EL PI APROVA DEMANAR AL GOVERN QUE VAGI “UNA PASSA MÉS ENLLÀ” PER CONTROLAR ‘L’ÈBOLA’ DE L’OLIVERA

EL PI APROVA DEMANAR AL GOVERN QUE VAGI “UNA PASSA MÉS ENLLÀ” PER CONTROLAR ‘L’ÈBOLA’ DE L’OLIVERA

EL PI APROVA DEMANAR AL GOVERN QUE VAGI “UNA PASSA MÉS ENLLÀ” PER CONTROLAR ‘L’ÈBOLA’ DE L’OLIVERA

El Grup Parlamentari ha presentat una Proposició No de Llei en Comissió de Medi Ambient on es reconeix que, tot i la important tasca feta des de l’Executiu des de fa anys, “la plaga continua” i insta a realitzar actuacions “més contundents” contra el bacteri Xylella fastidiosa que “ataca els nostres arbres”

10 de novembre de 2016

El diputat Josep Melià ha presentat una iniciativa en el marc de la Comissió Parlamentària de Medi Ambient per tal que el Govern incrementi els esforços en la lluita contra el bacteri Xylella fastidiosa, una plaga popularment coneguda com ‘l'èbola de les oliveres” que afecta els arbres de Balears des de fa anys sense que les actuacions dutes a terme fins ara hagin estat efectives per a la seva eradicació.

“El bacteri està causant greus perjudicis a la nostra agricultura. Tot i ser conscients que el Govern Balear ja realitza actuacions al respecte, el cert és que no basta perquè la plaga continua atacant els nostres arbres”, ha explicat el diputat Josep Melià.

Per aquest motiu, i perquè “som conscients que ja hi ha accions encaminades però volem seguir millorant perquè, tot i la dificultat pràctica, si no actuam de forma més contundent, les mesures no són efectives”, la proposta d’El Pi més ambiciosa és estudiar la viabilitat legal de posar en quarantena oliveres i plantes susceptibles de ser atacades pel bacteri per així evitar-ne una possible entrada a les Illes.

El Pi recorda que diferents experts, entre ells el "Campus de Excelencia Agroalimentaria" asseguren que la quarantena és la millor forma d’evitar que s'introdueixi el bacteri a les zones on encara no s'ha detectat la seva presència.

Tanca