EL PI APROVA EN COMISSIÓ LA CREACIÓ DEL COS D’AGENTS DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS

EL PI APROVA EN COMISSIÓ LA CREACIÓ DEL COS D’AGENTS DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS

EL PI APROVA EN COMISSIÓ LA CREACIÓ DEL COS D’AGENTS DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS

El diputat d'El Pi, Josep Melià, ha presentat una iniciativa en Comissió Parlamentària per tal de crear el Cos d’Agents de Medi Ambient de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la intenció “de millorar la capacitat d’actuació d’aquest grup professional així com de racionalitzar la gestió dels mitjans que aquests tenen al seu abast”.

12 de maig de 2016

La creació d’aquest Cos “millorarà l’eficiència, la professionalització i la coordinació dels professionals que actualment es troben disgregats en distintes Administracions” ha assegurat el diputat d'El Pi qui ha recordat també que “aquesta figura està implantada tant en l’àmbit nacional com internacional però a les Balears encara no existeix”.

Durant la Comissió, Melià ha recordat que les funcions d’aquests professionals “són nombroses i diverses” i comprenen, entre d’altres, “l’extinció i investigació d’incendis forestals, la gestió i vigilància de la caça, la policia i la vigilància en matèria de residus i recursos hídrics o la gestió i protecció de la fauna i flora protegides”. Aquesta diversitat de funcions, segons el diputat d'El Pi, “obliga a la racionalització i adequació d’uns mitjans que aquí, a Balears, són escassos i hem de saber aprofitar”.

Melià també ha recordat la importància d’acompanyar aquesta futura llei “amb un desenvolupament reglamentari de les funcions del col·lectiu per tal d’aconseguir els objectius de qualitat professional adients”.

Tanca