EL PI APROVA EN EL PARLAMENT DONAR UN IMPULS AL COMPLIMENT DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA, EN EL DESÈ ANIVERSARI DE LA SEVA REFORMA

EL PI APROVA EN EL PARLAMENT DONAR UN IMPULS AL COMPLIMENT DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA, EN EL DESÈ ANIVERSARI DE LA SEVA REFORMA

EL PI APROVA EN EL PARLAMENT DONAR UN IMPULS AL COMPLIMENT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA, EN EL DESÈ ANIVERSARI DE LA SEVA REFORMA

  • El Grup Parlamentari d'El Pi ha presentat una iniciativa en Comissió d’Assumptes Institucionals que insta al Govern a crear el Consell Econòmic i Social i al Parlament a nomenar un Síndic de Greuges

26 d’abril del 2017

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha presentat una iniciativa en Comissió d’Assumptes Institucionals per tal que, després de 10 anys de la reforma amb profunditat de la Llei Orgànica 1/2007 de 28 de febrer, es doni un impuls per al compliment de l'Estatut d'Autonomia.

La iniciativa, aprovada per tots els Grups, insta al Govern que en un termini de 6 mesos es posi en funcionament el Consell Econòmic i Social. “Vull recordar la gran quantitat de vegades que el Conseller de Treball, Iago Negueruela, ens ha promès que ho faria. Primer ens va dir que estaria en marxa el passat Nadal i després ens va emplaçar a la Setmana Santa”, ha declarat la diputada Maria Antònia Sureda.

Així mateix es demana al Parlament de les Illes Balears el nomenament del Síndic de Greuges que a Balears encara no ha estat nomenat i que les altres comunitats sí tenen.

El Pi recorda que ja han passat 10 anys “de l'incompliment” d’una Llei Orgànica. “Sovint sentim grups polítics, associacions, agents socials que demanen que les lleis estan per complir-se i es parla del principi d'igualtat. En base a aquests arguments volem també que es desenvolupi la llei institucional bàsica de les Illes Balears: l'Estatut d'Autonomia", ha afegit.

La diputada Maria Antònia Sureda ha explicat que des de la reforma del 2007, encara queden pendents de transferir les competències d'immigració, domini públic marítimo-terrestre, justícia, policia, seguretat privada… Motiu pel qual un dels punts aprovats insta la Govern a negociar amb el Govern de l’Estat el traspàs de competències que li són pròpies.

Finalment, la iniciativa demana que s'elabori un estudi sobre les competències que corresponen a les institucions d'autogovern de les Illes Balears d'acord amb l'Estatut i que encara no han estat transferides i de les competències que corresponen als Consells Insulars i que tampoc han estat transferides. S'ha aprovat també que es facin accions informatives sobre què és i què suposa l'autonomia per a Balears i que se segueixi fent feina en la millora del sistema de finançament i un nou Règim Especial Balear.

Tanca