EL PI APROVA LA REGULACIÓ DEL LLOGUER TURÍSTIC PER A TOT TIPUS D’HABITATGES AMB UNA ANTIGUITAT DE 5 ANYS

EL PI APROVA LA REGULACIÓ DEL LLOGUER TURÍSTIC PER A TOT TIPUS D’HABITATGES AMB UNA ANTIGUITAT DE 5 ANYS

EL PI APROVA LA REGULACIÓ DEL LLOGUER TURÍSTIC PER A TOT TIPUS D’HABITATGES AMB UNA ANTIGUITAT DE 5 ANYS

El diputat d'El Pi-Proposta per les Illes, Josep Melià, ha defensat la necessitat de regular una oferta turística que “fa anys que es troba en un buit legal”.

2 de març 2016

El Diputat Josep Melià ha defensat en el Ple del Parlament una Proposició No de Llei per a la regulació del lloguer vacacional d’habitatges a les Illes Balears en tant en quan és necessari fer un canvi legislatiu per a regular “una oferta que fa anys que existeix dins un buit legal”.

La Proposició ha entrat en més detall sobre com s’ha de fer l’ordenació. “Volem ampliar la tipologia d’habitatges per estar regulats pel lloguer turístic i així ho recull el primer punt”, ha explicat el Diputat. La iniciativa inclou totes les tipologies d’habitatges “perquè pensam que tothom hi té dret”.

A més, en un segon punt, El Pi considera que la regulació ha d’incloure una sèrie de premises bàsiques “com el fet que l’admistració en dugui un control”. O bé que els habitatges que s’hi dediquin tenguin una antiguitat de 5 anys per tal d’evitar un boom especulatiu. “Volem que el que hi ha sigui legal, però no afegir més oferta”. En aquest sentit, s’ha rebutjat l’esmena del PP, que en demanava eliminar l’antiguitat.

La Proposició No de Llei sol·licita que s’estableixi una taula de places màximes en funció de les habitacions o superfície de l’habitatge per evitar-ne la massificació i que s’estableixi un sistema de qualitat del producte amb un pla de modernització.

“Finalment volem que si hi ha un problema de manca d’habitatges o de desequilibris, els ajuntaments hi tenguin competències per delimitar els àmbits de forma àgil”, ha explicat Josep Melià.

Tanca