EL PI CONSELL ADVERTEIX QUE S’ESTÀ INSTAL·LANT UNA PISTA DE PADBOL SENSE CONCESSIÓ EN TERRENYS MUNICIPALS

EL PI CONSELL ADVERTEIX QUE S’ESTÀ INSTAL·LANT UNA PISTA DE PADBOL SENSE CONCESSIÓ EN TERRENYS MUNICIPALS

EL PI CONSELL ADVERTEIX QUE S’ESTÀ INSTAL·LANT UNA PISTA DE PADBOL SENSE CONCESSIÓ EN TERRENYS MUNICIPALS

Els regidors d’El Pi-Consell alerten de les greus infraccions que s’estan cometent al municipi: “S’ha anunciat la innauguració d’una instal·lació esportiva que encara no ha obtingut la concessió i ja han començat les tasques de muntatge. Tot plegat davant la passivitat de l’equip de govern”.

26 de febrer de 2016 

En el ple d’aquest dimarts el regidor del Pi-Consell, Pau Seguí, ja es mostrà contrari a la cessió per part de l’ajuntament d’uns terrenys municipals a un negoci privat. I no només això, advertí de les deficiències en el procés de concessió, com ara la manca d’un projecte tècnic o d’un informe dels tècnics municipals que avalin la instal·lació. Ara bé, segons Seguí, “els darrers esdeveniments han agreujat encara més la situació”.

Com han pogut comprovar des del Pi-Consell, les tasques de muntatge de la pista de Padbol ja han començat i el particular que aspira a obtenir la concessió ja ha anunciat la innauguració, prevista per al proper 1 de març: “Com és possible que la Junta de Govern encara no hagi resolt la concessió, ni s’hagi presentat la documentació requerida en el plec de condicions, i ja s’hi estigui fent feina? Com s’explica que ja s’estigui publicitant la innauguració d’unes pistes que en teoria no compten amb els permisos necessaris?”.

Davant tot això, els regidor del Pi han demanat una actuació “contundent” per part de l’equip de govern: “Ja que en el darrer ple no volgueren donar explicacions, que les donin ara i facin complir la legalitat vigent. Això passa per exigir la paralització de les obres i la suspensió de qualsevol acte d’innauguració fins que el possible explotador no presenti la documentació que pertoca i la Junta de Govern local hagi adjudicat la concessió”.

Tanca