EL PI CONSIDERA INCONGRUENT I POC TRANSPARENT QUE ELS GRUPS D'ESQUERRA VOTIN EN CONTRA D'UNA INICIATIVA PER EVITAR ABOCAMENTS A LA BADIA D'ALCÚDIA

EL PI CONSIDERA INCONGRUENT I POC TRANSPARENT QUE ELS GRUPS D'ESQUERRA VOTIN EN CONTRA D'UNA INICIATIVA PER EVITAR ABOCAMENTS A LA BADIA D'ALCÚDIA

EL PI CONSIDERA INCONGRUENT I POC TRANSPARENT QUE ELS GRUPS D’ESQUERRA VOTIN EN CONTRA D’UNA INICIATIVA PER EVITAR ABOCAMENTS A LA BADIA D’ALCÚDIA

La iniciativa instava l'Estat a l'ampliació de les depuradores existents per Can Picafort i evitar la construcció d'un nou emissari que aboqui aigües residuals a la mar

13 de febrer de 2019

Els grups d'esquerra han rebutjat avui horabaixa una Proposició no de llei d'El Pi – Proposta per les Illes Balears per evitar l'abocament d'aigües residuals, tractades o sense tractar, a la Badia d'Alcúdia. Els grups del PSIB, MÉS i Podemos han votat en contra de comunicar a l'Estat un acord que el mateix Parlament havia aprovat el 2017. «Una mostra d'incongruència dels grups d'esquerra», segons el diputat d'El Pi, Josep Melià, que considera aquest canvi de postura «fruit d'una política poc transparent i poc sostenible mediambientalment».

La proposta volia que el Parlament comuniqués al Govern de l'Estat la voluntat que s'estudiï la possibilitat d'ampliació de qualsevol de les dues depuradores existents (Santa Margalida i Son Serra de Marina) en un radi de set quilòmetres de Can Picafort per tractar les aigües residuals de la localitat, possibilitant així la reutilització i evitant l'abocament a la Badia d'Alcúdia.

El diputat d'El Pi, Josep Melià, ha defensat aquesta proposta a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori i ha recordat que els ajuntaments de Santa Margalida, Alcúdia i Artà, a més d'entitats ecologistes, s'oposen a un nou emissari a la Badia d'Alcúdia; ja que l'abocament d'aigües residuals «afecta negativament a la conservació de les praderies de posidònia i suposa desaprofitar l'esforç que es fa de tractament d'aquestes aigües, que podrien ser reutilitzades per a usos agrícoles o per al manteniment de les reserves hídriques».

Melià ha recordat que el Govern de l'Estat està valorant i tramitant la possible construcció d'un nou emissari submarí a la Badia d'Alcúdia. Una decisió que va contra la voluntat expressada pel Parlament balear el 2017, quan es va aprovar una iniciativa, en els mateixos termes, per evitar els abocaments d'aigües residuals a la Badia d'Alcúdia.

Tanca