EL PI CRITICA EL SEGUIDISME DE PODEMOS AMB ELS SOCIS DEL PACTE AMB EL 'NIVELL 33'

EL PI CRITICA EL SEGUIDISME DE PODEMOS AMB ELS SOCIS DEL PACTE AMB EL 'NIVELL 33'

EL PI CRITICA EL SEGUIDISME DE PODEMOS AMB ELS SOCIS DEL PACTE AMB EL ‘NIVELL 33’

El Portaveu d'El Pi, Jaume Font, recorda que la persona proposada per Podemos en el Consell Consultiu donava suport a la postura d'El Pi sobre la supressió del 'Nivell 33' i la creació d’un complement personal transitori per donar seguretat jurídica a aquells que tenen el dret consolidat. Tot i així, el partit de Jarabo ha optat de nou pel titular fàcil.

1 de juny de 2016 

El Portaveu d'El Pi, Jaume Font, explica que durant l’aprovació dels Pressuposts de 2016  va anar a convèncer a Podemos per aprovar una esmena conjunta per tal que: envers de "suspendre" el 'Nivell 33', se "suprimís" i també perquè els afectats per la supressió del 'Nivell 33' rebessin un complement personal transitori igual a la reducció patida. “L'única finalitat era evitar un allau de demandes. La finalitat era la seguretat jurídica. Fer les coses bé, amb seny”, ha dit.

Però Jaume Font ha recordat que l’endemà, quan Podemos va veure a un diari: “Podemos y El Pi se alían para que 172 expolíticos sigan cobrando el ‘Nivel 33’”, retirà l'esmena i llançà una campanya aclarint “No nos hemos vuelto locos”. Llavors ho justificaren dient que la proposta conjunta “no s'entenia”.

El diputat d'El Pi ha explicat que en el primer informe del Consell Consultiu (elaborat per Catalina Pons-Estel, membre proposat per Podemos) se senyalava que la supressió del complement havia d’anar acompanyada de la creació d’un nou plus transitori per compensar als funcionaris que el deixin de percebre. Ha exposat també que en el segon dictamen el vot particular de Podemos discrepa de nou del sentit general d'aquest darrer.

Per aquest motiu, Jaume Font ha criticat de nou el seguidisme d'alguns membres de Podemos, tot recordant també que a les Comissions Parlamentàries esperen a veure la votació dels altres grups per saber què han de fer. “En aquest cas, han preferit no tenir un titular que no s'entengui a ser coherents amb ells mateixos, amb l'esmena als Pressupostos que varen presentar i amb el que diu la persona que designaren dins el Consell Consultiu”, ha dit.

En aquest sentit, ha senyalat: “El Pi no s’ha mogut d'on era”, i ha reiterat que “estam en contra del 'Nivell 33' però les nostres esmenes donen seguretat jurídica, tot i que generi desgastament. Volem una nova forma de fer política? Ho demostrin”, ha dit abans de la votació a favor de Llei que en demana la retirada amb una única abstenció a un punt.

Jaume Font ha recordat que el complement és un dret retributiu que han consolidat funcionaris públics pel fet d'haver assolit el més alt grau de la funció i la responsabilitat pública, que és la direcció des d’un alt càrrec de la nostra Administració. “Estam enviant un missatge perillós als ciutadans: no els podem dir que un dret reconegut per la Llei es queda en un no res”.

El Portaveu d'El Pi ha senyalat que els funcionaris que perceben aquest complement podran acudir als tribunals “i llavors tots els ciutadans de les Illes Balears tornarem a pagar una mala gestió”. Font ha instat als Diputats a no llançar una moneda enlaire amb els doblers de tots. “No esperin a veure què passarà als Tribunals, si les sentències surten en contra, les haurien de pagar tots vostès”.

Tanca