El PI CRITICA ELS CANVIS DE “CROMOS” AMB LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA I LA INNECESSÀRIA DEDICACIÓ PARCIAL

El PI CRITICA ELS CANVIS DE “CROMOS” AMB LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA I LA INNECESSÀRIA DEDICACIÓ PARCIAL

El PI CRITICA ELS CANVIS DE “CROMOS” AMB LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA I LA INNECESSÀRIA DEDICACIÓ PARCIAL

Els sous han de ser conformes amb la vertadera dedicació a les tasques municipals, no s'han de canviar i repartir com a “cromos”, sense cap justificació. El Pi Consell està en contra de la dedicació exclusiva de la Segona Tinent de Batle i la innecessària dedicació parcial de la Regidora de Serveis Socials de l'actual Equip de Govern.

6 de desembre 2016

Al començament de l'actual legislatura s'aprovà una dedicació exclusiva pel Batle, Andreu Campins, i una dedicació parcial per la Regidora de Promoció Económica, Margalida Llabrés.

Quan el Batle Isern complí els 65 anys decidí passar a cobrar la pensió de jubilació i renuncià a la dedicació exclusiva que passà a cobrar la Primera Tinent de Batle, Divina Muñoz. Amb la dimissió d’aquesta, la dedicació, amb un import de 37.020'06 €/anuals, passarà ara a cobrar-la Margalida Llabrés i, a la vegada, se traspassa la dedicació parcial de Llabrés a la Regidora de Serveis Socials, Sonia Daudén, la qual passarà a cobrar 15.050€/anuals per 16 hores setmanals de feina. Conforme s'aprovà al Ple del passat mes de novembre amb els vots a favor del PSOE i Som Consell.

Els regidors d’El Pi s'oposen a que la dedicació exclusiva i la parcial canviïn de mans com un simple “cromo”. “Tenim un Batle que hi dedica tot el dia a l'Ajuntament, al estar jubilat, exercint totes les seves competències i ara dues regidores amb dos bons sous per fer el mateix que feien fa uns mesos”, manifesta la portaveu d’El Pi, Xisca Campins.

“No estam en contra que el Batle tingui una dedicació exclusiva, ja que la tasca que du a terme s'ho mereix; però ens oposam a que, perquè passi a cobrar la seva merescuda pensió, s'hagin d’habilitar les dedicacions parcial i exclusiva a dues regidores amb les mateixes tasques que fa uns mesos, sembla que allò important no és la gestió, si no com repartir-se sous a costa dels contribuents”, digué Campins.

Tanca