EL PI CRITICA L'OBSCURANTISME EN LA FIXACIÓ DE PREUS PER ACONSEGUIR PLACES PER A ÚS TURÍSTIC

EL PI CRITICA L'OBSCURANTISME EN LA FIXACIÓ DE PREUS PER ACONSEGUIR PLACES PER A ÚS TURÍSTIC

EL PI CRITICA L’OBSCURANTISME EN LA FIXACIÓ DE PREUS PER ACONSEGUIR PLACES PER A ÚS TURÍSTIC

El grup d'El Pi ha demanat la compareixença en el Parlament de la consellera de Turisme, Bel Busquets

26 de juny de 2018

El Grup Parlamentari d'El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha denunciat avui l'obscurantisme i la manca de participació en l'aprovació de la taula de preus per comprar una plaça turística legal a Mallorca. El diputat d'El Pi, Josep Melià, ha assegurat que la proposta de preus que té previst aprovar avui la Junta del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT) "és especialment negativa per als propietaris que vulguin fer lloguer turístic en habitatges plurifamiliars". A més, també ha criticat que els propietaris de plurifamiliars hagin de pagar 1.000 euros per plaça turística cada cinc anys si volen mantenir l'autorització, cosa que no hauran de fer els propietaris d'unifamiliars i hotels.

El grup d'El Pi ha demanat avui la compareixença en el Parlament de la consellera de Turisme, Bel Busquets, perquè expliqui amb quins informes tècnics i amb quins criteris s'han fixat aquests preus.

Melià també ha afirmat que, tal com va denunciar la seva formació, "la creació d'una única borsa de places turístiques que inclou unifamiliars, plurifamiliars i hotels només beneficia als que tenen més recursos econòmics que seran els que es quedaran la major part de les places turístiques, en detriment dels petits propietaris de pisos". En aquest sentit, ha tornat a defensar la creació de borses de places diferenciades segons els tipus d'allotjament.

El portaveu del grup parlamentari d'El Pi, Jaume Font, ha dit que "el Govern ha aconseguit que els grans beneficiaris d'aquest sistema de preus que s'aprovarà avui i d'una única borsa de places són els hotelers en perjudici dels petits propietaris".

Tanca