EL PI CRITICA QUE LES INVERSIONS DE L'IMPOST TURÍSTIC S'OBLIDIN DE LES NECESSITATS MUNICIPALS

EL PI CRITICA QUE LES INVERSIONS DE L'IMPOST TURÍSTIC S'OBLIDIN DE LES NECESSITATS MUNICIPALS

EL PI CRITICA QUE LES INVERSIONS DE L’IMPOST TURÍSTIC S’OBLIDIN DE LES NECESSITATS MUNICIPALS

El Grup Parlamentari recorda que va presentar una esmena al Projecte de Llei demanant que un percentatge fixa dels fons recaptats per l'impost es reinvertissin a les zones d'on procedeixen els recursos, justament el mateix que ara demana el Batle de Palma, del PSOE, un dels partits que varen rebutjar la proposta. 

25 de gener de 2016

El Pi critica que cap dels doblers recaptats per l'Impost Turístic es destini als més de cent projectes presentats pels Ajuntaments de Balears. Les millores municipals presentades no rebran ni un euro, essent els Ajuntaments els principals coneixedors de les necessitats dels ciutadans. El Govern que es diu “de la gent” obvia les necessitats de la gent. Tant és així que llevat d’alguna proposta del Consell d'Eivissa i el de Formentera, tota la inversió és per a projectes de l’Executiu.

“El Govern haurà de publicar per zones la recaptació que s'ha obtingut. Com a mínim, el 50% dels fons recaptats s'han de dedicar a les zones turístiques d'on provenen els recursos o a infraestructures i equipaments directament vinculats i que donen servei a aquestes zones turístiques”, aquesta és la redacció d’una de les esmenes –s'adjunta al correu- que el Grup Parlamentari El Pi va presentar al Projecte de Llei de l’Impost del Turisme Sostenible. Gairebé és la mateixa petició que està fent el Batle socialista de Palma, José Hila, i que el PSIB-PSOE amb els altres partits del Pacte varen rebutjar.

Tanca