EL PI DEMANA EL COMPLIMENT D’UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI APROVADA FA 6 MESOS PER POSAR LÍMIT ALS COTXES DE LLOGUER

EL PI DEMANA EL COMPLIMENT D’UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI APROVADA FA 6 MESOS PER POSAR LÍMIT ALS COTXES DE LLOGUER

EL PI DEMANA EL COMPLIMENT D’UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI APROVADA FA 6 MESOS PER POSAR LÍMIT ALS COTXES DE LLOGUER

Que les empreses de lloguer paguin tributs com l’Impost de Circulació a Balears, que es valori el fet que ja estiguin establertes i en funcionament a la Comunitat… El Pi proposà i aprovà una proposta per posar un sostre als vehicles de lloguer, motiu pel qual el portaveu d'El Pi, Jaume Font, ha demanat a la Presidenta si se n’ha fet res al respecte. Francina Armengol respon ara que està oberta a escoltar les propostes ja aprovades d’aquest grup parlamentari.

19 d’abril 2016

El passat mes d’octubre El Pi va registrar una Proposició No de Llei en Comissió de Turisme per parlar i paliar la saturació dels cotxes de lloguer. A la iniciativa es proposava un estudi de viabilitat per establir un sostre a través d’un repartiment de quotes entre les distintes empreses de lloguer de cotxes. Sis mesos després i a les portes de la temporada turística el Portaveu del grup parlamentari, Jaume Font, ha demanat a la Presidenta Armengol si s’ha fet res al respecte. La Presidenta del Govern ha contestat ara que està oberta a escoltar les propostes d'El Pi.

Durant la seva intervenció, Jaume Font ha recordat que està a punt de complir-se un any de les Eleccions Autonòmiques i encara no s’han regulat ni el tot inclòs, ni el lloguer turístic ni els cotxes de lloguer. El grup parlamentari recorda que la gent està molesta “s’han fet pintades per Palma”; les empreses de lloguer turístic també estan molestes, “sobretot els que sí paguen els seus imposts a Balears i en matenen la flota i cada estiu han de veure com un grapat d’empreses utilitzen trampes legals i paguen a una altra Comunitat per fer negoci a la nostra”;  i també els usuaris es queixen “són víctimes d’aquestes mateixes empreses que fan ofertes econòmiques falses i quan presenten una reclamació ja són fora de l’illa”.

El Pi demana que la regulació del lloguer de cotxes sigui una de les prioritats del Govern que va sumant una llarga llista d’actuacions sense regular.

Tanca