EL PI DEMANA EXPLICACIONS AL CONSELLER SOBRE LA FEINA FETA PER REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC I VALORAR L'IMPACTE DEL SECTOR

EL PI DEMANA EXPLICACIONS AL CONSELLER SOBRE LA FEINA FETA PER REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC I VALORAR L'IMPACTE DEL SECTOR

EL PI DEMANA EXPLICACIONS AL CONSELLER SOBRE LA FEINA FETA PER REGULAR EL LLOGUER TURÍSTIC I VALORAR L’IMPACTE DEL SECTOR

El diputat Josep Melià registrà una bateria de preguntes orals en Comissió de Turisme per conèixer quins estudis s’han fet durant l'estiu sobre la pressió turística a determinades zones i quines intencions té el Govern pel que fa a establir un sostre turístic. Abans d’encetar aquest debat, però, El Pi recorda que s’ha de regular el rent a car, el tot inclòs i el lloguer vacacional que, per mandat legal i gràcies a una esmena d’El Pi, ja hauria d’estar regulat.

24 d’agost de 2016

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS demanarà, en iniciar-se de nou l'activitat parlamentària, un seguit de preguntes relacionades amb el sostre turístic atès que la formació es mostra preocupada per la gestió que s'està duent a terme aquest estiu per part del Govern. Per això, Melià demanarà al Conseller de Turisme si el Govern ha aprofitat l'estiu per fer qualque estudi que determini les diferències de pressió que existeixen sobre les infraestructures si els habitatges són ocupats per residents o bé per turistes, així com també quins impactes diferenciats té detectats el Govern entre les places hoteleres i el lloguer turístic.

D’altra banda, el diputat d’El Pi també s’interessarà per saber si la pressió turística ha afectat als espais naturals i per la posició que el Govern té previst adoptar davant aquesta problemàtica, és a dir, si creu que s’han de limitar l'arribada de turistes, si considera una prioritat dels recursos obtinguts per l’Impost de Turisme Sostenible l'eliminació de places turístiques i, per acabar, si té previst regular el lloguer turístic a plurifamiliars i compatibilizar, així, el nombre de places d’aquesta oferta.

Amb aquestes preguntes, El Pi torna a incidir en la importància de fer feina de valent en relació a aquest tema i recorda que va ser precisament aquesta formació la que va presentar l'esmena a la Llei de l'Impost Turístic que obliga jurídicament a regular el lloguer turístic. Així mateix, també hi ha una iniciativa presentada perquè la regulació contempli una període de regularització de l'oferta existent i s'implanti l'intercanvi de places. Per acabar, El Pi ha mostrat la seva preocupació per la visió negativa que el Govern i els seus suports donen del turisme i demana propostes en positiu en termes de regulació.

Tanca