EL PI DEMANA FEINA CONJUNTA DE TOTES LES ADMINISTRACIONS CONTRA EL TURISME INCÍVIC

EL PI DEMANA FEINA CONJUNTA DE TOTES LES ADMINISTRACIONS CONTRA EL TURISME INCÍVIC

EL PI DEMANA FEINA CONJUNTA DE TOTES LES ADMINISTRACIONS CONTRA EL TURISME INCÍVIC

  • També s'insta el Govern de les Illes a tenir regulat el tot inclòs abans de maig de 2018

19 de juny de 2017

El Grup Parlamentari El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha presentat una proposició no de llei per lluitar contra el turisme incívic i evitar les situacions i episodis d'aldarulls, renous, brutor i exhibicionisme que es produeixen a determinades zones turístiques de la comunitat.

La resposta adequada a aquests fenòmens requereix una resposta coordinada de totes les administracions públiques i, per això, la PNL insta a la creació d’un espai comú de feina de totes les administracions (Govern de les Illes, Govern de l’Estat, consells insulars i ajuntaments) per tal de prendre les mesures adients per garantir un turisme cívic que respecti les normes de convivència.

Segons el portaveu del grup, Jaume Font, aquestes situacions d'aldarulls i d'alteració de l'ordre públic per part de cert tipus de turistes "són intolerables i requereixen una resposta contundent per part dels poders públics". Per això, a més, se sol·licita que el Parlament insti totes les administracions a estudiar els canvis normatius necessaris que permetin assegurar una resposta sancionadora i d'ordre públic immediata i contundent contra les situacions incíviques que es detectin.

El grup d’El Pi també demana la regulació del tot inclòs abans de maig del 2018 i realitzar inspeccions que evitin que hi hagi establiments i zones que apostin per un turisme irrespectuós amb les normes de convivències bàsiques.

Tanca