EL PI DEMANA LA CREACIÓ D’UN COS D’AGENTS DE MEDI AMBIENT QUE ORGANITZI I COORDINI LA SEVA TASCA

EL PI DEMANA LA CREACIÓ D’UN COS D’AGENTS DE MEDI AMBIENT QUE ORGANITZI I COORDINI LA SEVA TASCA

EL PI DEMANA LA CREACIÓ D’UN COS D’AGENTS DE MEDI AMBIENT QUE ORGANITZI I COORDINI LA SEVA TASCA

Actualment els agents de Medi Ambient es troben disgregats a diferents administracions i amb feines molt específiques. Amb la creació d’un cos, com proposa El Pi en una Proposició No de Llei registrada avui, la seva tasca de vigilància i custòdia del territori guanyaria en eficàcia.

14 d’abril 2016

El grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes ha registrat avui una Proposició no de Llei en Comissió de Medi Ambient perquè el Parlament insti al Govern a la creació d’un cos d’agents de Medi Ambient de la Comunitat Autonòma.

La formació considera que la separació actual en distintes administracions i els pocs mitjans humans dels que es disposa fa que no estiguin correctament organitzats, ni coordinats de la manera més adient perquè la tasca de vigilància i custòdia del territori sigui tot l’eficaç que podria.

Amb aquesta iniciativa, El Pi preten millorar la capacitat d’actuació d’aquest grup professional, racionalitzar i adequar la gestió dels mitjans que tenen al seu abast, incrementar la seva professionalització i instar a un futur desenvolupament reglamentari sobre les funcions del col·lectiu.

El Pi recorda que els agents de Medi Ambient són una figura implantada a nivell nacional i internacional que representen la garantia de l’aplicació, sobre el terreny, de tota la legislacio vigent en matèria de protecció dels recursos naturals i paisatgístics. L’any 1984 l’Estat va aprovar el traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma en matèria de conservació de la natura i, des de llavors, els agents de medi ambient depenen dels Cossos Especials de l’Administració, mentre que d’altra banda, els Consells Insulars compten amb un grup reduït d’agents dedicats en exclusiva al control de la caça, del qual en tenen la competència transferida.

 

Fotografia: caib.es

Tanca