EL PI DEMANA L'EQUIPARACIÓ DELS COMPLEMENTS SALARIALS DE RESIDÈNCIA DELS DOCENTS DE BALEARS I CANÀRIES

EL PI DEMANA L'EQUIPARACIÓ DELS COMPLEMENTS SALARIALS DE RESIDÈNCIA DELS DOCENTS DE BALEARS I CANÀRIES

EL PI DEMANA L’EQUIPARACIÓ DELS COMPLEMENTS SALARIALS DE RESIDÈNCIA DELS DOCENTS DE BALEARS I CANÀRIES

Actualment les diferències d'aquests complements poden arribar a ser superiors als 6.000 euros

17 de juny de 2018

El Grup Parlamentari d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS demana que els complements salarials per residència que perceben els docents de les Illes Balears s'equiparin als de les Illes Canàries.

Actualment els docents balears reben un complement de residència amb l'objectiu de minvar el cost de la insularitat. Aquest col·lectiu, però, pateix un greuge comparatiu respecte els seus companys de Canàries, que reben un complement molt superior per aquest concepte.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari d'El Pi ha presentat una Proposició no de llei perquè el Parlament insti el Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern d'Espanya l'equiparació del complement de residència dels docents que treballen a Balears i Canàries. També s'insta a incloure aquesta qüestió dins el REB o en el nou model de finançament autonòmic, per tal que en un futur aquest tema no depengui dels pressuposts estatals.

Com a exemple d'aquestes diferències entre arxipèlags, actualment un professor de secundària amb 6 anys de residència a Menorca rep 504 euros mensuals menys que un amb el mateix temps de residència a Lanzarote. És a dir, una diferència superior als 6.000 euros anuals.

A aquest greuge comparatiu s'ha de sumar la pèrdua continuada de poder adquisitiu dels docents amb sous congelats o pujades gairebé insignificants, alhora que augmenten els preus dels habitatges de lloguer o de compra.

Tanca