EL PI DEMANA MÉS PARTICIPACIÓ DEL MÓN RURAL EN LES DECISIONS I NORMATIVES QUE AFECTEN EL SEU SECTOR

EL PI DEMANA MÉS PARTICIPACIÓ DEL MÓN RURAL EN LES DECISIONS I NORMATIVES QUE AFECTEN EL SEU SECTOR

EL PI DEMANA MÉS PARTICIPACIÓ DEL MÓN RURAL EN LES DECISIONS I NORMATIVES QUE AFECTEN EL SEU SECTOR

  • La moció, consensuada al Consell de Batles d'El Pi, també demana la retirada de la proposta d'ampliació de les ZEPA per manca de consens

15 de setembre de 2017

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS presentarà en tots els ajuntaments en els quals té representació una moció en defensa del món rural, del seu sector econòmic i de la seva forma de vida i costums. Aquesta moció ha estat consensuada al Consell de Batles d’El Pi que s’ha reunit avui matí a Inca.

La moció reclamarà al Govern i als consells insulars que les normatives, resolucions i actuacions que duguin a terme i afectin el món rural, especialment en matèria d’agricultura i caça, s'adoptin tenint en compte que aquestes activitats són imprescindibles para una gestió correcta i eficaç de l'entorn natural. És a dir, essencials per al correcte manteniment i sostenibilitat del paisatge i la biodiversitat.

El Pi demana que totes decisions que s'adoptin en l'àmbit del món rural siguin amb acords i amb un diàleg previ amb les entitats i associacions representatives d’aquest àmbit. En aquest sentit, la moció demana també la immediata retirada de la Proposta de declaració i ampliació de Zones d’Especial Protecció per a les Aus, especialment a la zona del Pla de Mallorca, per haver-se elaborat sense la participació dels municipis i dels col·lectius ciutadans afectats. Tampoc s’han tingut en compte els aspectes econòmics, socials, culturals, ni les peculiaritats, usos i tradicions dels municipis afectats, elements preceptius legalment per a les declaracions i ampliacions de les ZEPA.

Segons el president d’El Pi, Jaume Font, “en qualsevol actuació i normativa que reguli l'àmbit rural, mediambiental i paisatgístic s’ha de reconèixer que les activitats que desenvolupa la gent del camp són necessàries, legítimes i vertebren les societats agrícoles i forestals a l'entorn del seu territori. A més, són imprescindibles per garantir l’estabilitat dels cicles naturals, la pervivència del paisatge, la conservació dels costums i tradicions, i el foment d’un model econòmic diversificat per a la nostra terra”.

Amb aquesta moció, que també es traslladarà al Parlament mitjançant una proposició no de llei, es pretén donar suport a la pagesia, la ramaderia i els sectors del cavall, la caça i el senderisme.

Tanca