EL PI DEMANA MESURES PER AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE LES PIMES EN LES GRANS OBRES PÚBLIQUES

EL PI DEMANA MESURES PER AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE LES PIMES EN LES GRANS OBRES PÚBLIQUES

EL PI DEMANA MESURES PER AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE LES PIMES EN LES GRANS OBRES PÚBLIQUES

  • El PI ha presentat una PNL que insta el Govern i els consells a planificar per lots les grans obres públiques i penalitzar les grans adjudicatàries que paguin amb retard a les empreses subcontractades

15 de juliol de 2017

El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS reclama mesures institucionals que afavoreixin la participació de les petites i mitjanes empreses en la contractació de les grans obres públiques. En aquest sentit, el Grup Parlamentari d’El PI ha presentat una proposició no de llei que insta el Govern i els consells insulars a planificar les grans obres per lots que, tot garantit la lliure concurrència i la publicitat, permetrien que les pimes poguessin optar a les contractacions. A més, aquesta mesura afavoriria la participació d’una pluralitat més gran d'empreses.

Segons el diputat d’El PI, Josep Melià, aquesta iniciativa té com a objectiu “aconseguir que les administracions públiques de les Illes Balears s'impliquin perquè les petites i mitjanes empreses i autònoms s'animin a participar en les contractacions públiques”.

La PNL presentada pel Grup Parlamentari d’El PI també reclama que el Govern i els consells introdueixin clàusules en els plecs de les contractacions públiques que penalitzin el pagament endarrerit de factures a les empreses subcontractades que intervenen en les obres.

D’aquesta manera, segons Melià, es volen evitar “els grans perjudicis econòmics que tenen les pimes quan són subcontractades per grans empreses adjudicatàries i no cobren els seus serveis dins els terminis legalment establerts”.

El PI recorda que fa més d’un any que va acabar el termini perquè els estats membres de la Unió Europea apliquessin la normativa nova de contractació pública sense que l'Estat espanyol hagi complit aquest compromís. De fet, la Unió Europea ha advertit a Espanya que la contractació pública està afavorint de manera desproporcionada a les grans empreses en detriment de la participació de les pimes.

Tanca