EL PI DEMANA POSAR FI A LA LIBERALITZACIÓ DE LES REBAIXES COMERCIALS

EL PI DEMANA POSAR FI A LA LIBERALITZACIÓ DE LES REBAIXES COMERCIALS

EL PI DEMANA POSAR FI A LA LIBERALITZACIÓ DE LES REBAIXES COMERCIALS

  • El Pi ha presentat una iniciativa al Parlament per tornar a la regulació en dues temporades

6 de gener de 2018

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha presentat una Proposició de Llei al Parlament per tal de recuperar a la Comunitat Autònoma les dues temporades tradicionals de rebaixes: una a principis d'any i l'altra a l'època d'estiu.

D'aquesta manera es vol tornar a la situació prèvia a la liberalització de les rebaixes aprovada per un Reial Decret Legislatiu al 2012. Segons el diputat d'El Pi Josep Melià, "els cinc anys acumulats d'experiència en l'aplicació d'aquesta liberalització no han suposat donar més dinamisme a l'activitat comercial, ni ha significat un augment del consum".

Més aviat, segons Melià, "aquesta mesura el que ha generat és una gran confusió entre els clients i consumidors i han llevat tota la càrrega d'incentiu que tenien tradicionalment les rebaixes, que han acabat perdent força. L'efecte crida que tenien les rebaixes ha desaparegut".

El Grup Parlamentari d'El Pi considera que, en uns moments de recuperació econòmica, resulta pertinent la possibilitat que les comunitats autònomes puguin recuperar la capacitat per establir períodes de rebaixes, ja que és una fórmula que pot fomentar les vendes comercials, el consum intern i l'ordenació econòmica de les empreses a través de la sortida d'estocs.

La PNL presentada per El Pi vol també que es modifiqui la Llei 7/1996 d'ordenació del comerç minorista per tal que la duració de cada període de rebaixes sigui com a mínim d'una setmana i com a màxim de dos mesos, d'acord amb la decisió de cada comerciant, dins de les dates concretes i el règim jurídic que fixin les comunitats autònomes competents.

Tanca