EL PI DEMANA QUE ES POSI FI A LA LIBERALITZACIÓ DE LES REBAIXES COMERCIALS

EL PI DEMANA QUE ES POSI FI A LA LIBERALITZACIÓ DE LES REBAIXES COMERCIALS

EL PI DEMANA QUE ES POSI FI A LA LIBERALITZACIÓ DE LES REBAIXES COMERCIALS

El Parlament debatrà demà una Proposició de Llei d'El Pi per tornar a la regulació en dues temporades

8 d'octubre de 2018

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS vol recuperar les dues temporades tradicionals de rebaixes: una a principis d'any i l'altra a l'època d'estiu. El Ple del Parlament debatrà demà la presa en consideració d'una Proposició de Llei presentada pel grup d'El Pi perquè les illes tornin a la situació prèvia a la liberalització de les rebaixes aprovada per un Reial Decret Legislatiu a 2012.

Segons el portaveu del Grup Parlamentari d'El Pi Jaume Font, "els cinc anys acumulats d'experiència en l'aplicació d'aquesta liberalització no han suposat donar més dinamisme a l'activitat comercial, ni ha significat un augment del consum".

Més aviat, segons Font, "aquesta mesura el que ha generat és una gran confusió entre els clients i consumidors i han llevat tota la càrrega d'incentiu que tenien tradicionalment les rebaixes, que han acabat perdent força. L'efecte crida que tenien les rebaixes ha desaparegut".

El Grup Parlamentari d'El Pi considera que, en uns moments de recuperació econòmica, resulta pertinent la possibilitat que les comunitats autònomes puguin recuperar la capacitat per establir períodes de rebaixes, ja que és una fórmula que pot fomentar les vendes comercials, el consum intern i l'ordenació econòmica de les empreses a través de la sortida d'estocs.

La proposta d'El Pi vol també que es modifiqui la Llei 7/1996 d'ordenació del comerç minorista per tal que la duració de cada període de rebaixes sigui com a mínim d'una setmana i com a màxim de dos mesos, d'acord amb la decisió de cada comerciant, dins de les dates concretes i el règim jurídic que fixin les comunitats autònomes competents.

Tanca